Det skriver andre om Balka Strand

PR-formuleringer i mellemkrigsårene

Lovprisninger Anno 1923

Balka Badestrand og Dueodde.
Balka Badestrand har det hvideste Sand uden Hul og uden Strøm, altsaa aldeles farefri med fast Sand­strand, udmærket egnet til Cykling (lige saa god som Stranden ved Fanø og Skagen). Smuk Klit­natur, fortrinlig til Sol­bade, skygge­fuld Skov. 25 Minutters Gang til Neksø. Cyklesti. I Omegnen Bornholms største Indsø Hundsemyre. Syd for Balka Bade­strand ligger det idylliske Fisker­leje »Snogebæk«. Fra Balka Bade­strand og Snogebæk bør foretages Udflugt til de mægtige Klit­partier ved Dueodde, hvor Sandet ligesom ved Balka er saa hvidt som Sne. Her findes Plantager og 2 Fyrtaarne.

Balka Badehotel pr. Neksø - - - Human Betjening.
(Igen overtaget af Jul. Eckhoff). Værelse med Pension til 5½–6½ Kr. pr. Dag plus Skat. Kendt for sin dejlige Bade­strand og smukke Beliggen­hed. God Leve­maade, gode Senge, gode Vine. Billige Priser. Human Betjening. Bestil Plads i Tide.
(Fabrikant Julius Eckhoff, Bodilsker. Født 1859 i Bergen, tilflyttet Bodilsker 1918 fra Odense. Formentlig et af konsortie­medlemmerne).

Det kristelige Hvilehjem »Bethesda« pr. Neksø.
Værelse med Pension 5–8 Kr. pr. Dag. Stille, fredelig Beliggen­hed i Naale­skov og dejlig snehvid Sand­strand med Mare­halm og Klit. Strand­bade gratis. Et styrkende Opholds­sted. Prospekt tilsendes gratis ved Hen­vendelse til Hjemmet.


Afskrift fra:

HVOR SKAL JEG BO I SOMMER
Illustreret Skandinavisk Vejviser
Otto Grøn's Boghandels Forlag, København Ø
15.de Aargang 1923
Af udenlandske Udgaver er udkommet
Bade Orte in Skandinavien, 6. Aargang 1915
Russisk Udgave, 1. Aargang 1915
Summer Resorts in Denmark, 2. Aargang 1914
Nye Udgaver heraf vil udkomme, saa snart der bliver mere Rejseliv fra Udlandet til Skandinavien.


Guidebog fra 1947

En gammel lovprisning af Balka

Den på sine Steder indtil 100 m brede Forstrand er i hele Bugtens Længde fast som et Stuegulv. Mod Land ligger en lav Klitbræmme og en smal Plantning, og i dette Terrain staar Sommerhus ved Sommerhus - ikke alle lige smukke. Ved Bugtens nordlige Bred ligger Balka Badehotel.

Balkabugten er et Paradis for badende Børn - og for de Voksne, som ikke kan svømme! Havbunden er af det fineste hvide Sand, overalt fast og uden Huller, og man skal mindst 50 m ud, før Vandet naar en til Hagen.

Der findes næppe nogen mere ufarlig Badestrand i Danmark, og Forstranden indbyder til Boldspil og Leg, Klitgryderne til Solbadets Døsen. Og intet Sted kan flottere Sandslotte bygges end her. Paa en Søndag Eftermiddag eller en lun Sommeraften er der da ogsaa mange Hundrede Mennesker herude; men stranden er af en saadan Udstrækning, at den alligevel aldrig virker overfyldt, selv om det ofte myldrer med Unger i Adamskostume, unge Piger og Mænd i det mindst mulige og ældre badende i lidt mere.

Snart suser en bil hen ad stranden, snart tramper en Spejdertrop taktfast frem, og stadig gaar Cyklernes uendelige Tog til og fra over det hvide Sand.

Fra Gunnar og Folmer Dam: Bornholmske Vandringer, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1947.


Sådan er "Mit Balka"

Fra Facebook-siden:
Vi der holdt ferie ved Balka Srand
har vi klippet dette lille fine indlæg:

Christell Clausen:
Evig bevægelse og aldrig ens, havet kan lave de skønneste figurer og finurlige aftegninger – lige så snehvid og skøn, lige så dyster og truende kan havet/ stranden tage sig ud, det er derfor jeg elsker den plet på jorden – Mit Balka , men jeg deler gerne med alle jer andre, der er plads nok på denne skønne plet. Især når bilerne ikke må komme på stranden som i gamle dage.

19. januar 2015


Stor ros til Balka Strand

En af Berlingskes læsere har skevet så smukt om Balka Strand. Vi kan kun være enig i beskrivelsen, og takker samtidig vores medlem, Henrik Gravesen, der har sendt os udklippet. Klik på billedet, så forstørres det!

Turisternes Balka Strand

http://www.cofman.com/danmark/aktiviteter/strande/bornholm/balka-strand-bornholm.html skriver:

Balka er en af Bornholms mest populære badestrande med det fineste sand og lavt vand. Stranden ligger i læ for sommerens dominerende vestenvind - og er kendt for det lune, lave vand hvor børnene kan boltre sig. Stranden starter i Snogebæk med masser af butikker og restauranter og slutter i Balka med kiosk, minigolf, toiletter og gode parkeringsforhold.
I højsæsonen er der livreddere på stranden, hvor du også kan leje vandcykler, windsurfudstyr og liggestole.
En handicapvenlig rampe ved kiosken gør, at alle har mulighed for at komme helt ned til vandet.

Sådan burde stranden altid se ud. Ingen ævja!

Flere pæne ord

http://www.bornholm.net/index.php?balka_dk

Syd for Nexø ligger Balka, et smukt område med små fiskerhuse og bådehavn, som lidt efter lidt går over i den berømte Balka Strand, der fortsætter gennem hele Balkabugten og ender ved Snogebæk.

De stenarter man ser i havstokken ved Snogebæk, store flader af en grå bjergart (finkornet) er Balka-kvartsit også kaldet Balka sandsten.
Balka strand er børnevenlig med en lavvandet sandbund langt ud i havet, og det er tillokkende at tage sig en dukkert, og bagefter gå en tur rundt i naturen eller kigge på Snogebæk.

Fremmedordbogen:
Kvarts  = kiselsyre SiO2.
Kvartsit -ten, -ter (kvarts -it; fransk, engelsk quartzite) mineral, grå, hvid eller gullig metamorfoseret sandsten hvis enkelte korn er vokset ind i hinanden.
Metamorfosere = give en anden form (løse kvartskorn der under højt tryk i undergrunden er mast sammen til en stenart. (Senere har der været landhævninger, hvorved sandstenen nu ses i jordens overflade)).http://inet.uni2.dk/home/bornholm/soeogstrand.htm

Til familier med børn kan vi varmt anbefale "Balka", som ligger syd for Nexø. Her er der en bred kridhvid sandstrand med meget lavt vand, hvor børnene kan soppe dagen lang. Der er ofte læ på grund af beliggenheden mod øst. På Balka strand kan man leje vandcykler og surfbrætter, og der er gynger, minigolf, kiosk og toiletter. I den sydlige del af stranden er der mere fred og ro nær det hyggelige fiskerleje "Snogebæk".

Her ses Balka-kvartsitten i den sydlige ende af Balkabugten. De flade Balkasandsten er oftest mere eller mindre dækket af tang, men i sommeren 2011 lå de frit fremme! (Foto: Hans Jensen)

NaturBornholm om Balka

Vi tillader os at citere fra NaturBornholms hjemmeside. Det gør vi, fordi de tager fat på årsagerne til nogle af de problemer, der er på stranden.
Men som gengæld for lånet vil vi gerne ROSE den netop udkomne bog af Finn Hansen på NaturBornholms forlag: 'På 367 ture i Bornholms natur'. Det er en fremragende bog, der beskriver såvel kendte som mindre kendte lokaliteter på øen.


Balka Strand er øens mest børnevenlige sandstrand. Sandstensklippen, som vi har lært at kende i Nexø, skråner fortsat let mod syd, og det fine sand fylder Balka-bugten op.
Men menneskeskabte faste anlæg skaber problemer med erosion både i den nordlige og den sydlige del af stranden.
Mod nord har man i nyere tid udbygget havnen på sandstenskysten ved at sprænge sig i dybden til både og mindre skibe.
Sådan et anlæg skaber hvirveldannelser i den kystnære vandstrøm, og der vil hver sommer ophobes store mængder tang i og omkring havnen – til gene for badegæster og sommerhusbeboere.
Et lignende problem har man skabt sig i den anden ende af stranden. Bygningen af træhuse i yderste klitrække har været efterfulgt af en udsmidning af store marksten ovenpå stranden foran husene.
Hensigten har givet været at sikre husene mod at blive "taget af havet", men stranden har taget skade ved at sandet er blevet skyllet bort, og der fanges store mængder tang, der under nedbrydning frembringer ildelugtende svovlbrinte, der nærmest forpester luften over Snogebæk på stille sommerdage. Se billede i stort format.
Disse menneskeskabte problemer til trods har området nogle geologiske kvaliteter af internationalt tilsnit. Øst for Balka Havn finder man kontaktzonen mellem Nexø-sandsten og Balka-sandsten, og på en opragende sandstensflade lige vest for havnen ses spor efter "Bornholms første indbyggere" – såkaldte ichnofossiler.


Fremmedordbog:
ichno- [ikno] (græsk ichno- , af 'ichnos fodspor, trin, spor) vedrørende fodspor, trin, spor.

fos'sil - (i)et -(i)er [fô'si'l] (nylatin/ moderne latin 'fossile intetkøn af latin 'fossilis opgravet, af 'fossa grav) forstening.

I vinteren 2010-2011 snuppede havet lidt af klitterne. Men det var digesvalerne ikke sene til at benytte sig af.

| Svar

Nyeste kommentarer

02.09 | 15:35

Hej Hvem kan jeg kontakte mhp info om havnen til lystsejlerguide, som nu opdateres. Hilsen Gitte

28.08 | 10:35

hvad med Gestapo?

22.04 | 18:39

Min fars familie havde et sommerhus på Balka, der hed Trollebo, et rødt træhus. Jeg husker desværre ikke adressen eller byggeår. Det er formegentlig revet ned.

23.02 | 16:07

ja. kontingentet er stadig 100 kr.
venlig hilsen
Kirsten Holm