Hvem var doktor Boesen?

Fra Arne Madsens bog: Doktor Boesen (1987)

Under læsning af Nexøs historie støder man let på navnet Doktor Boesen. Hvem var han?

Levned
Carl Ulrich Boesen.
Født 7.1. 1870 i Høje Tåstrup.
Efter læge­eksamen flyttede Carl Ulrich til Nexø 1895 som 25-årig.
Gift 1897 med Margrethe Schmidt, Helsingør, med hvem han fik 6 børn.
Købte i 1903 Amtmands­gården, Storegade 33 og 33a, Nexø, telefon 23. Konsultation kl. 9-10 og 14-15.
Broderen, maskinist Poul Zoega Boesen boede i 1938 også i Storegade 33, Nexø, men sejlede formentlig meget.
(Købmagergade i Nexø hed i årene 1890-1970 Storegade).
Lægepraksis i 55 år i Nexø til 1950.
Død 1.3. 1953 i Nexø, 83 år gammel - efter 58 år som Nexøbo.

Søn af Johannes Frechland Boesen, fabrikant, senere viktualie­handler. Johannes Boesen boede som præstegårds­forpagter i Høje Tåstrup. Gift med Charlotte Zoega.
Johannes Boesens flair for verse­skrivning gik i arv til sønnen Carl Ulrich.

Carl Ulrichs søster Agnes
Pianist Agnes Rudolphine Boesen, født 26.6.1872 i København (Sankt Johannes Sogn, Bleg­dams­vej), død 21.3.1961 i Rom.
Datter af fabrikant, senere viktualie­handler Johannes Frechland Boesen (1831–1915) og Scharlotte (Charlotte) Cathrine Dorthea Zoega (1842–1893).
Gift 8.6.1894 på Frederiks­berg med   Børge Janssen, (Christian Børge (døbt Børre) Victor Janssen), 15.5.1867-27.12.1933, forfatter.
Agnes Janssen spillede ved flere lejlig­heder klaver ved Carl Ulrichs arrange­menter.

Doktor Boesens arbejdsfelter
Alment praktiserende læge i Nexø.
Jernbanelæge for de ansatte ved banen, betalt af den born­holmske jernbane.
Karantænelæge.
Kommunelæge.
Medlem af værge­rådet.
Medlem af sundheds­kommissionen.

Doktor Boesens fritidssysler
Shakespeare-klubben: Fire gode venner gennem­læste alle Shake­speares cirka 30 skue­spil og 154 sonetter.
Andre favorit-forfattere: Goethe, Oehlen­schläger, Holberg, Drach­mann, H.C. Andersen.
Interesse for maler­kunst. Gode venner med landskabs- og portræt­maleren E.W Johnsen.
Interesse for musik. Boesen kendte flere komponister og udøvende musikere. Besøg af Vilhelm Herold.
Komponerede melodier til egne sange. Spillede lut.
Interesse for teater. Besøg i Nexø af Herman Bang, og af Holger Drach­mann.
Udøvende amatør­skuespiller sammen med mange andre Nexø­boere.
Politisk holdt Boesen sig til Retsforbundet. (Danmarks Retsforbund var aktivt: 1919-1960, plus 1973-1975 og 1977-1981).

Doktor Boesens initiativer
Stiftelse af Nexø Musik­forening 1903.
Stiftelse af Nexø Folke­bogsamling (bibliotek) 1907.
Initiativtager til oprettelse af en offentlig varmtvands-badeanstalt på elektricitets­værket 1910.
Initiativtager til en serie bornholmske bybilleder 1930-1939.
Initiativtager til et værk om Bornholms rund­kirker, 1946. Oluf Høst illustrerede.
Forfatter af en enkelt kriminal­roman, jule­fortællinger i H.C. Andersens stil, samt adskillige digte.
Initiativtager til oplæsnings­aftener med den pågældende forfatter selv.
Skribent i bornholmske aviser. Under­skrev sig: CUB.
Digter af lejligheds­sange.
Enhver festlighed gav anledning til en sketch eller et skue­spil eller en kantate i Boesens øjne.
Spasmager.

Boesen og Balka
I begyndelsen af 1900-tallet begyndte Balka Strand at blive udflugts­mål for bade­gæster fra Nexø og omegn. Private bade­hytter til om­klædning blev opført på stranden. Grundene var billige, og Boesen købte et lille tilbage­trukket bade­hus for 125,80 kr.
Da badehuset forgik af råd, byggede Boesen et nyt, som står endnu. Også doktor Boesens badespand, hvori doktoren skyllede sandet af fødderne, findes endnu. Spanden blev bemalet af Boesens gode ven, maleren E.W. Johnsen.
Boesen havde så let ved at skrive vers, at han forfattede nogle linier om badning på Balka:

Fare, fare, Strandgæst,
Badet skal du nyde.
Den, der kommer allerførst
ta'r selv sin hvide Gryde.

Ligeledes forfattede Boesen sin egen Balka-udgave af Drach­manns Mid­sommer­vise. – Find den under 3 sange og et vers i venstre­menuen.


Erik William Johnsen (1886-1948) malede bornholmske landskaber, stilleben og portrætter (på tysk er der 3 l'er i das Stillleben, på dansk kun 2).

Kompileret af Olav Terkelsen.


De stribede badehuse på Balka. Doktor Boesen står med ryggen til i lyst sommertøj. (Foto: Postkort).

| Svar

Nyeste kommentarer

02.09 | 15:35

Hej Hvem kan jeg kontakte mhp info om havnen til lystsejlerguide, som nu opdateres. Hilsen Gitte

28.08 | 10:35

hvad med Gestapo?

22.04 | 18:39

Min fars familie havde et sommerhus på Balka, der hed Trollebo, et rødt træhus. Jeg husker desværre ikke adressen eller byggeår. Det er formegentlig revet ned.

23.02 | 16:07

ja. kontingentet er stadig 100 kr.
venlig hilsen
Kirsten Holm