Idekatalog

Indledende fakta

Kan din adresse findes, kun ud fra dit husnavn?
Hvis ikke, underret da webmaster@balkastrand.dk

Dit hus behøver ikke at bære et fysisk navneskilt. Familiemæssig eller offentlig omtale af dit hus er nok til at blive optaget på oversigten. Fx ved enhver hvor Strandkiosken ligger, til trods for at den aldrig har haft et fysisk husnavn.

Mit regneark tæller forkert med hensyn til encifrede og tocifrede tal. Derfor er jeg nødt til at sætte nul foran de små tal.

Jeg nævner det ældste husnavn først > derefter kronologisk det næste husnavn > og det nyeste husnavn til sidst. Man kan altså ikke forlade sig på alfabetets rækkefølge med hensyn til det nyeste navn. Derfor er man nødt til at bruge søgefunktionen: Control F for at finde fx huset Bali Hai.

Udstrækning
For at omfatte de adresser, der er nævnt rundt om på hjemme­siden (især Martin Andersen Nexø's bedste­forældres hus, som den berømte forfatter følte ligger på Balka) inkluderer husnavne­listen nu: 
begge sider af Søndre Landevej samt
hele Kannike­gårds
vej til Poulsker­vej plus 
Poulskervej samt
Birke­vej 2 og 
Grånakke­vej 1 samt 
området Kannike­gjâred på Stenseby­vej og på Gadegårdsvejen. 
Desuden Krogen og Gyvel­vej samt Hoved­gaden i Snoge­bæk. 
Tillige enkelt­stående adresser af inter­esse længere borte fra Balka.

Kilderne på inter­nettet er ikke enige om udstræk­ningen af Kannike­gærdet: En kilde ind­befatter Birkevej, men de fleste kilder inkluderer kun de større gårde (og deres marker) i området fra Grånakke­vej til Gadegårdsvejen.

Mobilmaster i Balkas omegn er nu inkluderet. Her på Balka må vi vandre nærmere mod Fugato - eller Brugsen i Snogebæk, hvis signalet svigter.

På tell.wtf fandt jeg endelig et bagvendt ø, så at huset på Midtvej 4 kunne få sit rette navn:  R.

Oplysningen: uden husnavne giver anled­ning til trods alt at nævne den eneste vej på Balka uden husnavne: Skovbrynet.

 

ADRESSER og husnavne

(Specialbogstav, brugt i sommerhuset R⍉).
Balkalyngen 02 Brio (italiensk musikudtryk: livlig, frisk, fyrig)
Balkalyngen 03 Lyngtoppen
Balkalyngen 05 Balkahuset
Balkalyngen 06 New-Sea
Balkasanijn 01 Volvohytten > Bryghuset
Balkasanijn 03 Sletten
Birkevej 01 Hjørnesmedjen > købmandsbutik {Rasmussen}
Birkevej 02 Balke (stationsnavnet vender ud mod perronen)
Birkevej 16 Munkehuset (efter: Karen Munch)
Birkevej 18* Munkedam (lav græsmark S Store Kannikegård)
Boulevarden 01 Langelands Markfrøkompagni
Boulevarden 02 Strandbo
Boulevarden 04 Borby Kiosk (familien hed Borby) > Fiskebixen
Boulevarden 05 {John Caspersen > Johannes Caspersen}
Boulevarden 07 {John Caspersen > Ole Caspersen}
Boulevarden 09 Kjøllers Pensionat > Hotel Balka Strand
Boulevarden 10 Orient (latin: den opgående sol, øst)
Boulevarden 12 Vibehuset (Vera, kaldet Ramona)
Boulevarden 13 Stenbakken
Boulevarden 14 Weekend-hytten (1931-1940: Pax, latin: fred)
Boulevarden 16 (Offentligt toilet i Balka by, nabo til Weekend-Hytten)
Boulevarden 17 Strandleiren > I-huset > Svims
Boulevarden 19 Strandleiren > N-huset > NN (No Name)
Boulevarden 21 Strandleiren > A-huset > Egebo (før: egetræer om)
Boulevarden, R250 Redningspost på stranden/Weekend-Hytten
Enebærvej 01 Askalon
Enebærvej 04 Sânkulan
Ferskesøstræde 36 Martin Andersen Nexø Museum i Nexø, 1877-1881
Frederiksvej 02 Udkikken > Kirken
Frederiksvej 04A Salthammerhus
Frederiksvej 04B Ygge
Frederiksvej 06A Sekskanten > Tømmerhuset
Frederiksvej 08 Kâtan (bornholmsk: hytten). Kunne kaldes Sandvejen 3
Frederiksvej 13 Fyrrebo
Frederiksvej 18 Sandkassen
Frederiksvej 19 Hjejlen (27 cm høj vadefugl, hvidkantet kåbe, sort bug)
Frederiksvej 25 (Mørkebrunt hus, ind: Søndervej 1)
Frederiksvej 28 Søllen > Bali Hai > Ro
Frederiksvej 33 Klitbo
Frederiksvej 34 Demmesaa (bornholmsk: dermed således, dvs. basta)
Frederiksvej 37 Klittoppen
Frederiksvej 39 Svanebo {Packness}
Frederiksvej 41 Fyrrenaalen (Balka Lillebil, taxa), privat helårsbolig
Frederiksvej 43 Balka Strand (Danske Bank > nu privat)
Frederiksvej 44 Lynghuset {Wernøe}
Frederiksvej 45 Søglimt
Frederiksvej 48 Kræmmerhuset (bygherren var isenkræmmer)
Frederiksvej 52 Klithuset {Wernøe}
Frederiksvej 58 Balka-Oasen (ind: Sandstien 2)
Frederiksvej 60A Bukkely
Frederiksvej 62 Strandstauen
Frederiksvej 64 Strandhus > Strandhuset (+ind: Vestre Strandvej 30)
Frederiksvej 66 Klitly (ind: Vestre Strandvej 28)
Frederiksvej 68 Balka (ind: Vestre Strandvej 26)
Fyrrevej 02 Ekko
Fyrrevej 04 Sanakrogen > Sandkrogen
Fyrrevej 05 Det Hvide Hus > Det Gule Hus
Fyrrevej 11 Svala > Jordbærhuset
Fyrrevej 13 Falckhuset (omtale, Falcks Personaleforening)
Gadegårdsvejen 05 Mulles Auto
Gadegårdsvejen 09 Smedje
Gammel Postvej 18 Gl. Rønnevej 1A > CF Brandvæsen > Fritidshuset
Gartnerstien 06 Roma-Jean (af sigøjnerslægt)
Gartnerstien 08 (Ingrids Bänk står på gårdspladsen)
Granvej 03 Sandbo
Granvej 05 Fyrrevang
Granvej 06 Sjibbolet (løsen, feltråb)
Granvej 07 Tijlled
Granvej 08 Mizpa (vi lover hinanden troskab)
Granvej 09 Knasten
Granvej 13 Anexø (husnavnet står på annekset)
Granvej 16 Pletten! (inklusive udråbstegnet)
Grånakkevej 01 Kujlijn (Kuld, agerjord ved Store Kannikegård)
Grånakkevej 01 Store Kannikegård
Grånakkevej 01B Grånakkastoua (det våde krat N Store Kannikegård)
Grånakkevej 02 Jomfruskov (V for Store Kannikegård)
Gyvelvej 11 Klitbo (Snogebæk)
Hedevej 02 Hedebo
Hedevej 06 Lindebo
Hedevej 10B Hyggely
Hoddavej 01 Sandhuset > Hoddan
Hoddavej 02 Bodils Hus
Hoddavej 03 Krølle Bo
Hoddavej 04 Moster
Hoddavej 05 Vivat (latin: Her leves)
Hoddavej 09 Hoddahuzed
Hovedgaden 12 (Offentligt toilet i Folkets Hus i Snogebæk)
Hundsemyrevej 16 Corner (hjørnet af Midtvej)
Hundsemyrevej 22 Birk
Hundsemyrevej 24 Pan (græsk skovgud, romernes Faunus) hj. Sandkrogen
Hundsemyrevej 26 Brinken
Hundsemyrevej 28 Aabakkajn
Kannikegårdsvej 01 Udsigten (bygget 1938)
Kannikegårdsvej 03 Langensgård
Kannikegårdsvej 04 Duesminde
Kannikegårdsvej 05 Balkalund
Kannikegårdsvej 05A Mosevang
Kannikegårdsvej 07 (†) MANs bedsteforældres hus (stikvejen > < Moclips)
Kannikegårdsvej 09 Møllebo
Kannikegårdsvej 09B Fugato (sekundær indkørsel: Kannikegårdsvej 15)
Kannikegårdsvej 10 Hasse Boss Cykler
Kannikegårdsvej 11 Hjørnet
Kannikegårdsvej 12 Bakkebo (nabo til Hasse Boss Cykler, nr. 10)
Kannikegårdsvej 13B Trekânting (huset er bygget tofløjet)
Kannikegårdsvej 15 Ellebo, Fugato
Kannikegårdsvej 16 Pouls Hønseri
Kannikegårdsvej 17 Fredbo > Lillemyr Naturbørnehave
Kannikegårdsvej 18 Moclips (flod, by, kommune v. Stillehavet, V Seattle)
Kannikegårdsvej 21 Brynet
Kannikegårdsvej 22 Sidal
Kannikegårdsvej 23 Enekrog
Kannikegårdsvej 24 Balka Mølle
Kannikegårdsvej 28 Solhjem
Kannikegårdsvej 29 Sandager
Kannikegårdsvej 31 Ellely
Kannikegårdsvej 33 Skovtoft
Kannikegårdsvej 34 VI -TO
Kannikegårdsvej 38 Hjemly
Kannikegårdsvej 42 Nybo
Kannikegårdsvej 44 Birkelund
Kannikegårdsvej 48 Engegaarde > Pæregaard
Kannikegårdsvej 50 Sandegård
Kannikegårdsvej 52 Ellet (en skov Ø for Hullegård, V Hundsemyre)
Kannikegårdsvej 52 Hullegård, Bodilsker
Kannikegårdsvej 54 Krusegård, Povlsker
Klintstien 06 Reden
Klintstien 11 Elverhøj
Klynevej 04B Charcil (Tibetansk Mastiff-hund)
Klynevej 06 Balka Strand Familiecamping
Klynevej 15 Helsan (også ind: Hundsemyrevej)
Klynevej 17 Klynehuset
Koglevej 01 Bellevue
Koglevej 02 {Doktor Jarland}
Koglevej 03 Bakketop
Koglevej 04 Kuk
Koglevej 06 Krybily II
Koglevej 07 Pjek
Krogen 04 Snogebæk Bådeværft (ophørt)
Købmagergade 27 Farvergårdens hodda, Nexø (på MANs tid: Storegade)
Købmagergade 33 Amtmandsboligen (1803) > Doktor Boesens hus
Melåen 01 Knie-Kilde
Melåen 02 Bjælkehytten
Melåen 03 Capri (havelåge + postkasse på Vestre Strandvej 27B)
Melåen 04 (Balkas eneste bolsjestribede strandhus)
Melåen 05 Birkehuset
Melåen 06 Driv-huset
Melåen 08 Rosenhuset
Melåen 12 Trekanten (matriklen er trekantet)
Midtvej 01 Grønhøj (engang med særpræget grøn farve)
Midtvej 02 Rodelyst (NV i haven et beboeligt legehus: Dukkehuset)
Midtvej 03 Kitten
Midtvej 04 Tidsfordriv > Slottet
Midtvej 05 Accordion (harmonika, en ejer var musiker)
Midtvej 06 OsNok > R⍉. (inklusive punktum)
Midtvej 08A Pandekagehuset
Midtvej 08B Fars Værksted
Midtvej 08C Skovbo > Vesle Bu (norsk: lille bosted)
Midtvej 08D Sommerhuset (i 8C's have, indgang fra Sandkrogen)
Midtvej 09 Bjergsminde
Midtvej 10 Rix
Midtvej 11 JEF (Josef og Esther Hald)
Myrevej 02 Godtnok
Myrevej 04 Mors-Minde
Myrevej 05B Blik-huset (engang med havkig?)
Myrevej 07 Myrn (bornholmsk: moserne)
Myrevej 09 Casper
Myrevej 10 Perlen
Myrevej 11 Slap-'a
Myrevej 14 Søbjerghus
Myrevej 15 Kjeldse'hüz
Myrevej 19 Torsken
Myrevej 20 Chokoladehuset
Nålevejen 03 Balkahuset
Povlskervej 01 Frem (Forsamlingshuset Poulsker Afholdshjem)
Povlskervej 02 Ellely
Povlskervej 04 Læderlappegård > Ellegård (+ ind: Kannikegårdsvej 39)
Povlskervej 06 Saron (Indre Mission) > Tiden (privat)
Rønnevej 30, Bodilsker Bakkain (aftægtshus for Margrethe og Frederik Brandt)
Rønnevej 48, Bodilsker Degnegaard (Bendt Brandt og Frederik Brandt)
Rønnevej 50, Bodilsker Home (aftægtshus for Magdalene og Peter Brandt)
Sandkrogen 02 Klittoppens vaskehus > Roden
Sandkrogen 04 Toppen
Sandkrogen 06 Stammen (engang fælles oliefyr for 2,4,6,8,10)
Sandkrogen 08 Grenen
Sandkrogen 10 (†) Kvisten (nedrevet, nu nr. 8's parkeringsplads)
Sandkrogen 12 Sandkrogen 13's rettelige nr. på højre vejside
Sandkrogen 13 Husfred (burde hedde Sandkrogen 12)
Sandstien 01 Balkas Hvile
Sandstien 03 Fermaten Kodaly
Sandstien 05 Strandkiosken (nu privat helårsbolig)
Sandstien 07 (Offentligt toilet for enden af Vestre Strandvej)
Sandvejen 02 Røde Hus
Sandvejen, R256 Redningspost på stranden/Sandvejen
Skansevej 01 Solhyttan
Skansevej 06 Hulan
Skansevej 10 Jenle
Skansevej 16 Lyngtoft
Skansevej 21 Bugten
Skansevej 26 Strandgården > Sommargården
Skelvej 02A Onkel Toms Hytte
Skelvej 04 Fiesta (spansk: fest)
Skelvej 05 Shandi (engelsk, shandy: blandingsdrik: øl+sodavand)
Skelvej 06 Taderoli (bilindkørsel fra Hundsemyrevej)
Skelvej 07 Hedebo
Skelvej, R255 Redningspost på stranden/Skelvejs fortsættelse
Skovbrynet 1-4 (uden husnavne)
Skrynegade 03 Munkebo, Snogebæk {J. Munch-Petersen; H. Wernøe}
Stenbrudsvejen 55 Stenbrudsgården, Nexø, 1759
Stensebyvejen 01 Birkely
Stensebyvejen 02 Kannikely, J. Mortensen
Stensebyvejen 03 Engegaarde > Lille Engegård
Stensebyvejen 04 Stenseby Minkfarm
Stensebyvejen 05 Bokkhøj (gedebuk)
Stensebyvejen 08 Jeoparty (computer-reparation)
Stensebyvejen 09 Kannikevang
Stensebyvejen 11 Kannikegjâred (selve gården)
Stensebyvejen 13 Sydvang
Stensebyvejen 14 Bodilsker Søndre Skole, Forskole
Stensebyvejen 15 Bornholmer Minkfarm (Kjærenæs), Store Engegård
Stensebyvejen 16 Bodilsker Søndre Skole
Stensebyvejen 22 Smedevang
Stensebyvejen 23 Bønnestenene, jættestue (over for Stensebyvejen 30)
Strandvolden 01 Strandleiren > P-Huset > Pimpely > No. 1
Strandvolden 01-05 Strandleiren, omkranset af Boulevarden og Vinkelvej
Strandvolden 03 Strandleiren > Ø-Huset > (Sigrids skur og anneks)
Strandvolden 03 Vort > Hovedhuset > Sigrids Hus
Strandvolden 05 Strandleiren > U-huset > nybygget privat helårsbolig
Strandvolden 07 Sandbakken
Strandvolden 09 Kâtan (bornholmsk: hytten)
Strandvolden 11 Axelborg (terrassen foran havehuset hedder: Axeltorv)
Strandvolden 11A Axelhus (ind: Vinkelvej 4)
Strandvolden 13 Stranden
Strandvolden 15 Det lille Hus (med rombeformet vind-øje)
Strandvolden 19 Barken
Strandvolden 21 Bladet
Strandvolden 27 Havhytten
Strandvolden 27B Havblik
Strandvolden 29 Det Blå Hus
Strandvolden 31 Vigen
Strandvolden 33 Vibe
Strandvolden 35 Birkely
Strandvolden 37 Skansebo > Havskum > Skansebo (opført 13.5.1923)
Strandvolden 39 Bølgetop > Dukkehuset
Strandvolden 41 Hedehuset (sidste hus før Balkas lynghede)
Støberivej 05 Larsens Cementstøberi
Søndervej 02 Fyrrely
Søndervej 03 Peer-Gynt (rensdyrjæger i Gudbrandsdalen, 1600-tallet)
Søndervej 04 Lyngen
Søndervej 04A Tvende Søstre
Søndervej 08 Lynæs (S Hundested)
Søndre Landevej 12 Bobbarækus (taks klippet som en trold)
Søndre Landevej 16 Mosegården
Søndre Landevej 24/26 New Villa (dobbelthus)
Søndre Landevej 28 Havblik (bygget 1900 – dengang med havudsigt)
Søndre Landevej 30 Fredly
Søndre Landevej 34 Suderevasen (navn på markområdet)
Søndre Landevej 35 Sæbefabrikken Balka (Marseillesæbe No 1)
Søndre Landevej 36 Engly
Søndre Landevej 37 Pension Hansen > Skovholt
Søndre Landevej 38 Engvang
Søndre Landevej 40 Gubberahuset > Skovly > Balkahuset (1775 med hodda)
Søndre Landevej 42 Gyvelbo
Søndre Landevej 43 Pax (latin: fred)
Søndre Landevej 45 Fattighuset > Femmasteren (skorstene) > Lyngbo
Søndre Landevej 45B (Tele Danmark)
Søndre Landevej 47 Villa Balka (ved hjørnet af Skansevej)
Søndre Landevej 49 Svalereden (+ ind fra Skansevej)
Søndre Landevej 53A Havfruen (maleri af havfrue på stor cirkulær plakette)
Søndre Landevej 54 Lillebo
Søndre Landevej 55 Søglimt
Søndre Landevej 58 Tofthøj
Søndre Landevej 58A Minkfarm
Søndre Landevej 60 Poultry Farm (engelsk: fjerkræ) {Hønsa-Westh}
Søndre Landevej 62 Hundsemyre Fugletårn, vis-à-vis Hundsemyrevej 2
Telegrafstien 02 Oasen
Telegrafstien 07 (Lyngby Radio sender/modtager-antenne)
Vestre Strandvej 05A Myresminde > Balka Keramik
Vestre Strandvej 05B A. P. Cykler. Udlejning
Vestre Strandvej 08 Brix (en tidligere ejer hed Brix)
Vestre Strandvej 08A Balka Strand Vandværk
Vestre Strandvej 25 Balka Badehotel > Strandhotel Balka Søbad
Vestre Strandvej 27 Aakrogen
Vestre Strandvej 29 Perlen
Vestre Strandvej 31 Blokhuset
Vestre Strandvej 33 Solhytten
Vestre Strandvej 35 Klitten
Vestre Strandvej 37 Pihl's Hus > Elverhøjen
Vestre Strandvej 39 Tolveren (omtale, Balkas sidste Negerhytte)
Vestre Strandvej, R252 Redningspost på stranden/Eco Beach Camp
Vibevej 01 Sändmyr
Vibevej 02 Lillebo
Vibevej 03 Lillemyr
Vinkelstien 01 Poseidon (nabo til huset Amfritrite: Vinkelvej 5)
Vinkelstien 102 Arnager (Hotel Balka Strand)
Vinkelstien 104 Balka (Hotel Balka Strand)
Vinkelstien 106 Chr. Ø (Christiansø, Hotel Balka Strand)
Vinkelstien 108 Døvredal (dal N Kattesletsgård. Hotel Balka Strand)
Vinkelstien 110 Frenne (gård i Svaneke, Hotel Balka Strand)
Vinkelstien 112 Gudhjem (Hotel Balka Strand)
Vinkelstien 114 Hasle (Hotel Balka Strand)
Vinkelstien 116 Ibsker (Hotel Balka Strand)
Vinkelstien 118 Jomfrugård (strand i Sømarken, Hotel Balka Strand)
Vinkelstien 120 Levka (strand S Hasle, Hotel Balka Strand)
Vinkelstien 122 Melsted (landsby S Gudhjem, Hotel Balka Strand)
Vinkelstien 124 Nexø (Hotel Balka Strand)
Vinkelstien 126 Olsker (Hotel Balka Strand)
Vinkelstien 130 Klædeskabet (værtshus i Rønne, Hotel Balka Strand)
Vinkelstien 131 Christa & Gerhard (Hotel Balka Strand)
Vinkelvej 02 Farmors Minde
Vinkelvej 05 Amfritrite (nabo til Poseidon: Vinkelstien 1)
Vinkelvej 07 Liberty
Vinkelvej 09D Balkaekspressen (stort navn på legehus, et futtog)
Vinkelvej 11 Inka (Inger og Kaj)
Vinkelvej 13 Svanebo
Æblestien 03 Knejling (bornholmsk: gnalling)
Ålekrogen 12 Zacho (Christian Zacho, 1843-1913, dansk maler)
Aastien 04 Tryllefløjten
Aastien 08 Aabo (betyder også: edderfugl)

HUSNAVNE og adresser

(Specialbogstav, brugt i sommerhuset R⍉).
(Balkas eneste bolsjestribede strandhus) Melåen 04
(Ingrids Bänk står på gårdspladsen) Gartnerstien 08
(Lyngby Radio sender/modtager-antenne) Telegrafstien 07
(Mørkebrunt hus, ind: Søndervej 1) Frederiksvej 25
(Offentligt toilet for enden af Vestre Strandvej) Sandstien 07
(Offentligt toilet i Balka by, nabo til Weekend-Hytten) Boulevarden 16
(Offentligt toilet i Folkets Hus i Snogebæk) Hovedgaden 12
(Tele Danmark) Søndre Landevej 45B
(uden husnavne) Skovbrynet 1-4
{Doktor Jarland} Koglevej 02
{John Caspersen > Johannes Caspersen} Boulevarden 05
{John Caspersen > Ole Caspersen} Boulevarden 07
A. P. Cykler. Udlejning Vestre Strandvej 05B
Accordion (harmonika, en ejer var musiker) Midtvej 05
Amfritrite (nabo til Poseidon: Vinkelstien 1) Vinkelvej 05
Amtmandsboligen (1803) > Doktor Boesens hus Købmagergade 33
Anexø (husnavnet står på annekset) Granvej 13
Arnager (Hotel Balka Strand) Vinkelstien 102
Askalon Enebærvej 01
Axelborg (terrassen foran havehuset hedder: Axeltorv) Strandvolden 11
Axelhus (ind: Vinkelvej 4) Strandvolden 11A
Bakkain (aftægtshus for Margrethe og Frederik Brandt) Rønnevej 30, Bodilsker
Bakkebo (nabo til Hasse Boss Cykler, nr. 10) Kannikegårdsvej 12
Bakketop Koglevej 03
Balka (Hotel Balka Strand) Vinkelstien 104
Balka (ind: Vestre Strandvej 26) Frederiksvej 68
Balka Badehotel > Strandhotel Balka Søbad Vestre Strandvej 25
Balka Mølle Kannikegårdsvej 24
Balka Strand (Danske Bank > nu privat) Frederiksvej 43
Balka Strand Familiecamping Klynevej 06
Balka Strand Vandværk Vestre Strandvej 08A
Balka-Oasen (ind: Sandstien 2) Frederiksvej 58
Balkaekspressen (stort navn på legehus, et futtog) Vinkelvej 09D
Balkahuset Balkalyngen 05
Balkahuset Nålevejen 03
Balkalund Kannikegårdsvej 05
Balkas Hvile Sandstien 01
Balke (stationsnavnet vender ud mod perronen) Birkevej 02
Barken Strandvolden 19
Bellevue Koglevej 01
Birk Hundsemyrevej 22
Birkehuset Melåen 05
Birkelund Kannikegårdsvej 44
Birkely Stensebyvejen 01
Birkely Strandvolden 35
Bjergsminde Midtvej 09
Bjælkehytten Melåen 02
Bladet Strandvolden 21
Blik-huset (engang med havkig?) Myrevej 05B
Blokhuset Vestre Strandvej 31
Bobbarækus (taks klippet som en trold) Søndre Landevej 12
Bodils Hus Hoddavej 02
Bodilsker Søndre Skole Stensebyvejen 16
Bodilsker Søndre Skole, Forskole Stensebyvejen 14
Bokkhøj (gedebuk) Stensebyvejen 05
Borby Kiosk (familien hed Borby) > Fiskebixen Boulevarden 04
Bornholmer Minkfarm (Kjærenæs), Store Engegård Stensebyvejen 15
Brinken Hundsemyrevej 26
Brio (italiensk musikudtryk: livlig, frisk, fyrig) Balkalyngen 02
Brix (en tidligere ejer hed Brix) Vestre Strandvej 08
Brynet Kannikegårdsvej 21
Bugten Skansevej 21
Bukkely Frederiksvej 60A
Bølgetop > Dukkehuset Strandvolden 39
Bønnestenene, jættestue (over for Stensebyvejen 30) Stensebyvejen 23
Capri (havelåge + postkasse på Vestre Strandvej 27B) Melåen 03
Casper Myrevej 09
Charcil (Tibetansk Mastiff-hund) Klynevej 04B
Chokoladehuset Myrevej 20
Chr. Ø (Christiansø, Hotel Balka Strand) Vinkelstien 106
Christa & Gerhard (Hotel Balka Strand) Vinkelstien 131
Corner (hjørnet af Midtvej) Hundsemyrevej 16
Degnegaard (Bendt Brandt og Frederik Brandt) Rønnevej 48, Bodilsker
Demmesaa (bornholmsk: dermed således, dvs. basta) Frederiksvej 34
Det Blå Hus Strandvolden 29
Det Hvide Hus > Det Gule Hus Fyrrevej 05
Det lille Hus (med rombeformet vind-øje) Strandvolden 15
Driv-huset Melåen 06
Duesminde Kannikegårdsvej 04
Døvredal (dal N Kattesletsgård. Hotel Balka Strand) Vinkelstien 108
Ekko Fyrrevej 02
Ellebo, Fugato Kannikegårdsvej 15
Ellely Kannikegårdsvej 31
Ellely Povlskervej 02
Ellet (en skov Ø for Hullegård, V Hundsemyre) Kannikegårdsvej 52
Elverhøj Klintstien 11
Enekrog Kannikegårdsvej 23
Engegaarde > Lille Engegård Stensebyvejen 03
Engegaarde > Pæregaard Kannikegårdsvej 48
Engly Søndre Landevej 36
Engvang Søndre Landevej 38
Falckhuset (omtale, Falcks Personaleforening) Fyrrevej 13
Farmors Minde Vinkelvej 02
Fars Værksted Midtvej 08B
Farvergårdens hodda, Nexø (på MANs tid: Storegade) Købmagergade 27
Fattighuset > Femmasteren (skorstene) > Lyngbo Søndre Landevej 45
Fermaten Kodaly Sandstien 03
Fiesta (spansk: fest) Skelvej 04
Fredbo > Lillemyr Naturbørnehave Kannikegårdsvej 17
Fredly Søndre Landevej 30
Frem (Forsamlingshuset Poulsker Afholdshjem) Povlskervej 01
Frenne (gård i Svaneke, Hotel Balka Strand) Vinkelstien 110
Fugato (sekundær indkørsel: Kannikegårdsvej 15) Kannikegårdsvej 09B
Fyrrebo Frederiksvej 13
Fyrrely Søndervej 02
Fyrrenaalen (Balka Lillebil, taxa), privat helårsbolig Frederiksvej 41
Fyrrevang Granvej 05
Gl. Rønnevej 1A > CF Brandvæsen > Fritidshuset Gammel Postvej 18
Godtnok Myrevej 02
Grenen Sandkrogen 08
Grønhøj (engang med særpræget grøn farve) Midtvej 01
Grånakkastoua (det våde krat N Store Kannikegård) Grånakkevej 01B
Gubberahuset > Skovly > Balkahuset (1775 med hodda) Søndre Landevej 40
Gudhjem (Hotel Balka Strand) Vinkelstien 112
Gyvelbo Søndre Landevej 42
Hasle (Hotel Balka Strand) Vinkelstien 114
Hasse Boss Cykler Kannikegårdsvej 10
Havblik Strandvolden 27B
Havblik (bygget 1900 – dengang med havudsigt) Søndre Landevej 28
Havfruen (maleri af havfrue på stor cirkulær plakette) Søndre Landevej 53A
Havhytten Strandvolden 27
Hedebo Hedevej 02
Hedebo Skelvej 07
Hedehuset (sidste hus før Balkas lynghede) Strandvolden 41
Helsan (også ind: Hundsemyrevej) Klynevej 15
Hjejlen (27 cm høj vadefugl, hvidkantet kåbe, sort bug) Frederiksvej 19
Hjemly Kannikegårdsvej 38
Hjørnesmedjen > købmandsbutik {Rasmussen} Birkevej 01
Hjørnet Kannikegårdsvej 11
Hoddahuzed Hoddavej 09
Home (aftægtshus for Magdalene og Peter Brandt) Rønnevej 50, Bodilsker
Hulan Skansevej 06
Hullegård, Bodilsker Kannikegårdsvej 52
Hundsemyre Fugletårn, vis-à-vis Hundsemyrevej 2 Søndre Landevej 62
Husfred (burde hedde Sandkrogen 12) Sandkrogen 13
Hyggely Hedevej 10B
Ibsker (Hotel Balka Strand) Vinkelstien 116
Inka (Inger og Kaj) Vinkelvej 11
JEF (Josef og Esther Hald) Midtvej 11
Jenle Skansevej 10
Jeoparty (computer-reparation) Stensebyvejen 08
Jomfrugård (strand i Sømarken, Hotel Balka Strand) Vinkelstien 118
Jomfruskov (V for Store Kannikegård) Grånakkevej 02
Kannikegjâred (selve gården) Stensebyvejen 11
Kannikely, J. Mortensen Stensebyvejen 02
Kannikevang Stensebyvejen 09
Kâtan (bornholmsk: hytten) Strandvolden 09
Kâtan (bornholmsk: hytten). Kunne kaldes Sandvejen 3 Frederiksvej 08
Kitten Midtvej 03
Kjeldse'hüz Myrevej 15
Kjøllers Pensionat > Hotel Balka Strand Boulevarden 09
Klitbo Frederiksvej 33
Klitbo (Snogebæk) Gyvelvej 11
Klithuset {Wernøe} Frederiksvej 52
Klitly (ind: Vestre Strandvej 28) Frederiksvej 66
Klitten Vestre Strandvej 35
Klittoppen Frederiksvej 37
Klittoppens vaskehus > Roden Sandkrogen 02
Klynehuset Klynevej 17
Klædeskabet (værtshus i Rønne, Hotel Balka Strand) Vinkelstien 130
Knasten Granvej 09
Knejling (bornholmsk: gnalling) Æblestien 03
Knie-Kilde Melåen 01
Krusegård, Povlsker Kannikegårdsvej 54
Krybily II Koglevej 06
Kræmmerhuset (bygherren var isenkræmmer) Frederiksvej 48
Krølle Bo Hoddavej 03
Kujlijn (Kuld, agerjord ved Store Kannikegård) Grånakkevej 01
Kuk Koglevej 04
Kvisten (nedrevet, nu nr. 8's parkeringsplads) Sandkrogen 10 (†)
Langelands Markfrøkompagni Boulevarden 01
Langensgård Kannikegårdsvej 03
Larsens Cementstøberi Støberivej 05
Levka (strand S Hasle, Hotel Balka Strand) Vinkelstien 120
Liberty Vinkelvej 07
Lillebo Søndre Landevej 54
Lillebo Vibevej 02
Lillemyr Vibevej 03
Lindebo Hedevej 06
Lyngen Søndervej 04
Lynghuset {Wernøe} Frederiksvej 44
Lyngtoft Skansevej 16
Lyngtoppen Balkalyngen 03
Lynæs (S Hundested) Søndervej 08
Læderlappegård > Ellegård (+ ind: Kannikegårdsvej 39) Povlskervej 04
MANs bedsteforældres hus (stikvejen > < Moclips) Kannikegårdsvej 07 (†)
Martin Andersen Nexø Museum i Nexø, 1877-1881 Ferskesøstræde 36
Melsted (landsby S Gudhjem, Hotel Balka Strand) Vinkelstien 122
Minkfarm Søndre Landevej 58A
Mizpa (vi lover hinanden troskab) Granvej 08
Moclips (flod, by, kommune v. Stillehavet, V Seattle) Kannikegårdsvej 18
Mors-Minde Myrevej 04
Mosegården Søndre Landevej 16
Mosevang Kannikegårdsvej 05A
Moster Hoddavej 04
Mulles Auto Gadegårdsvejen 05
Munkebo, Snogebæk {J. Munch-Petersen; H. Wernøe} Skrynegade 03
Munkedam (lav græsmark S Store Kannikegård) Birkevej 18*
Munkehuset (efter: Karen Munch) Birkevej 16
Myresminde > Balka Keramik Vestre Strandvej 05A
Myrn (bornholmsk: moserne) Myrevej 07
Møllebo Kannikegårdsvej 09
New Villa (dobbelthus) Søndre Landevej 24/26
New-Sea Balkalyngen 06
Nexø (Hotel Balka Strand) Vinkelstien 124
Nybo Kannikegårdsvej 42
Oasen Telegrafstien 02
Olsker (Hotel Balka Strand) Vinkelstien 126
Onkel Toms Hytte Skelvej 02A
Orient (latin: den opgående sol, øst) Boulevarden 10
OsNok > R⍉. (inklusive punktum) Midtvej 06
Pan (græsk skovgud, romernes Faunus) hj. Sandkrogen Hundsemyrevej 24
Pandekagehuset Midtvej 08A
Pax (latin: fred) Søndre Landevej 43
Peer-Gynt (rensdyrjæger i Gudbrandsdalen, 1600-tallet) Søndervej 03
Pension Hansen > Skovholt Søndre Landevej 37
Perlen Myrevej 10
Perlen Vestre Strandvej 29
Pihl's Hus > Elverhøjen Vestre Strandvej 37
Pjek Koglevej 07
Pletten! (inklusive udråbstegnet) Granvej 16
Poseidon (nabo til huset Amfritrite: Vinkelvej 5) Vinkelstien 01
Pouls Hønseri Kannikegårdsvej 16
Poultry Farm (engelsk: fjerkræ) {Hønsa-Westh} Søndre Landevej 60
Reden Klintstien 06
Redningspost på stranden/Eco Beach Camp Vestre Strandvej, R252
Redningspost på stranden/Sandvejen Sandvejen, R256
Redningspost på stranden/Skelvejs fortsættelse Skelvej, R255
Redningspost på stranden/Weekend-Hytten Boulevarden, R250
Rix Midtvej 10
Rodelyst (NV i haven et beboeligt legehus: Dukkehuset) Midtvej 02
Roma-Jean (af sigøjnerslægt) Gartnerstien 06
Rosenhuset Melåen 08
Røde Hus Sandvejen 02
Salthammerhus Frederiksvej 04A
Sanakrogen > Sandkrogen Fyrrevej 04
Sandager Kannikegårdsvej 29
Sandbakken Strandvolden 07
Sandbo Granvej 03
Sandegård Kannikegårdsvej 50
Sandhuset > Hoddan Hoddavej 01
Sandkassen Frederiksvej 18
Sandkrogen 13's rettelige nr. på højre vejside Sandkrogen 12
Sânkulan Enebærvej 04
Saron (Indre Mission) > Tiden (privat) Povlskervej 06
Sekskanten > Tømmerhuset Frederiksvej 06A
Shandi (engelsk, shandy: blandingsdrik: øl+sodavand) Skelvej 05
Sidal Kannikegårdsvej 22
Sjibbolet (løsen, feltråb) Granvej 06
Skansebo > Havskum > Skansebo (opført 13.5.1923) Strandvolden 37
Skovbo > Vesle Bu (norsk: lille bosted) Midtvej 08C
Skovtoft Kannikegårdsvej 33
Slap-'a Myrevej 11
Sletten Balkasanijn 03
Smedevang Stensebyvejen 22
Smedje Gadegårdsvejen 09
Snogebæk Bådeværft (ophørt) Krogen 04
Solhjem Kannikegårdsvej 28
Solhyttan Skansevej 01
Solhytten Vestre Strandvej 33
Sommerhuset (i 8C's have, indgang fra Sandkrogen) Midtvej 08D
Stammen (engang fælles oliefyr for 2,4,6,8,10) Sandkrogen 06
Stenbakken Boulevarden 13
Stenbrudsgården, Nexø, 1759 Stenbrudsvejen 55
Stenseby Minkfarm Stensebyvejen 04
Store Kannikegård Grånakkevej 01
Strandbo Boulevarden 02
Stranden Strandvolden 13
Strandgården > Sommargården Skansevej 26
Strandhus > Strandhuset (+ind: Vestre Strandvej 30) Frederiksvej 64
Strandkiosken (nu privat helårsbolig) Sandstien 05
Strandleiren > A-huset > Egebo (før: egetræer om) Boulevarden 21
Strandleiren > I-huset > Svims Boulevarden 17
Strandleiren > N-huset > NN (No Name) Boulevarden 19
Strandleiren > P-Huset > Pimpely > No. 1 Strandvolden 01
Strandleiren > U-huset > nybygget privat helårsbolig Strandvolden 05
Strandleiren > Ø-Huset > (Sigrids skur og anneks) Strandvolden 03
Strandleiren, omkranset af Boulevarden og Vinkelvej Strandvolden 01-05
Strandstauen Frederiksvej 62
Suderevasen (navn på markområdet) Søndre Landevej 34
Svala > Jordbærhuset Fyrrevej 11
Svalereden (+ ind fra Skansevej) Søndre Landevej 49
Svanebo Vinkelvej 13
Svanebo {Packness} Frederiksvej 39
Sydvang Stensebyvejen 13
Sæbefabrikken Balka (Marseillesæbe No 1) Søndre Landevej 35
Sändmyr Vibevej 01
Søbjerghus Myrevej 14
Søglimt Frederiksvej 45
Søglimt Søndre Landevej 55
Søllen > Bali Hai > Ro Frederiksvej 28
Taderoli (bilindkørsel fra Hundsemyrevej) Skelvej 06
Tidsfordriv > Slottet Midtvej 04
Tijlled Granvej 07
Tofthøj Søndre Landevej 58
Tolveren (omtale, Balkas sidste Negerhytte) Vestre Strandvej 39
Toppen Sandkrogen 04
Torsken Myrevej 19
Trekanten (matriklen er trekantet) Melåen 12
Trekânting (huset er bygget tofløjet) Kannikegårdsvej 13B
Tryllefløjten Aastien 04
Tvende Søstre Søndervej 04A
Udkikken > Kirken Frederiksvej 02
Udsigten (bygget 1938) Kannikegårdsvej 01
VI -TO Kannikegårdsvej 34
Vibe Strandvolden 33
Vibehuset (Vera, kaldet Ramona) Boulevarden 12
Vigen Strandvolden 31
Villa Balka (ved hjørnet af Skansevej) Søndre Landevej 47
Vivat (latin: Her leves) Hoddavej 05
Volvohytten > Bryghuset Balkasanijn 01
Vort > Hovedhuset > Sigrids Hus Strandvolden 03
Weekend-hytten (1931-1940: Pax, latin: fred) Boulevarden 14
Ygge Frederiksvej 04B
Zacho (Christian Zacho, 1843-1913, dansk maler) Ålekrogen 12
Aabakkajn Hundsemyrevej 28
Aabo (betyder også: edderfugl) Aastien 08
Aakrogen Vestre Strandvej 27

Bemærkninger

Amfritrite kaldes et som­merhus på Vinkel­vej 5. Encyklopædien forklarer, at Amfitrite (Amphitrite) var en græsk hav­nymfe der personi­ficerede det frådende hav. Som datter af Nereus og Doris var hun en af nereiderne. Den græske havgud Poseidon (den romerske Neptun) var far til hendes søn Triton. Amfitrite ville først ikke giftes med Poseidon og flygtede, men en delfin overtalte hende. Delfinen blev et stjerne­billede. Kunstnere afbilder ofte Amfitrite ridende på en delfin eller sejlende i stor fart i en muslinge­vogn led­saget af nereider og tritoner. Af skinsyge for­vand­lede Amfitrite med trylle­urter Skylla til et uhyre. Sommer­husene Amfritrite og Poseidon ligger som naboer på hen­holds­vis Vinkel­vej 5 og Vinkel­stien 1.

Askalon (Enebærvej 1) var en af Filistrenes 5 hovedbyer i det frugtbare Filister­landet, ca. 80 km langs det nuvæ­rende Israels kyst fra Tel Aviv til Gaza, og ca. 24 km ind i Israel. De 5 hoved­byer var fra nord: Ashdod, Askalon, Gaza; Ekron og Gat øst herfor. Filistrene var formentlig ind­vandret fra Kreta i for­historisk tid, mindst 1200 år før vor tids­regning. De troede på mange guder (ligesom vikingerne gjorde) og var jødernes ærke­fjender. Kraft­karlen Goliat var filister fra Gat. De små milde hvide skalotte-løg stammer fra Askalon.
Mens vi nu er i gang med bibelhistorien:
Fønikierne (ligeledes et handels­folk i Palæstina) kan spores lige så langt tilbage i tiden som Filistrene. De var berømte for deres klæde­stoffers røde farve (Fugl Fønix). De havde hjemme stort set i kyst­landet V Libanon-bjerg­kæden i det nu­værende Libanon, fra Arwad i Syrien N Tripoli, 270 km mod S til Haifa i Israel. Fønikierne leverede varer langs den tyrkiske riviera-kyst og langs med hele det sydlige Middel­hav til Mallorca. Fx til Karthago i Tunesien.

Balka Mølle, Kannike­gårdsvej 24. ”Per” Peder Nielsen Mik­kelsen (tidligere guld­graver i Austra­lien) overtog i 1859 en flytbar stub­mølle og et stuehus. Per Mik­kelsen byggede bageri og nyt stuehus. Den hol­landske mølle blev bygget 1864 af sten fra Balka­lyngen – og ler fra den lokale lergrav på Kannike­gårdsvej 22, Sidal. Den hollandske mølle stoppede sit virke i 1931 fordi vindkraft­energien var for usikker og vekslende, hvorefter en valse­mølle overtog for­malingen af korn til mel; senere produ­ceredes træuld indtil 1974. Den hol­landske mølle blev revet ned under 2. Verdens­krig.

Balke. Birkevej 2. Stations­navnet Balke ses på den husgavl der vender ud mod jernbaneperronen og den gamle jernbane­tracé (jern­banens linie­føring fra 1900-1968).
I jernbanens tid gav stationsnavnet anledning til at mange badegæster stod af på Balke Station (+ 1250 m til stranden), i stedet for at vente til toget ankom til Hundsemyre Trinbræt (+ 350 m til stranden). Ikke førend i 1946 blev stationsnavnet ændret til Kannikegaard, og trinbrætnavnet til Balka Strand.

Frederiksvej er navngivet efter gård­ejer og sogneråds­formand i Bodilsker, Frederik Brandt, som byggede en hel del spartanske små­huse på Balka (Sandstien, Frederiks­vej, Klintstien, Fyrrevej): Hytter med sadel­tag og tvedelt stald­dør, simple skure med ensidig tag­hældning, foruden træhytter med pudsede yder­vægge, samt 20 ens af folke­viddet benævnte neger­hytter med pyramide­tag på den senere Eco Beach Camp, Vestre Strandvej 39.
Magnus Frederik Brandt (1883-1965), Degne­gaard, Rønne­vej 48, Bodilsker. Bonde­gården Degne­gaard er godt og vel fire­længet, hvid, men stue­huset er gult med rødt bindings­værk. Stue­huset på 8 fag blev udvidet mod øst med 3 fag, der funge­rede som skole­stue 1820-1862 (se Skoler nedenfor). Efter 1900 blev stue­huset udvidet med yderligere 1½ fag mod vest til bad og toilet. Risalit (kort vinkel­bygning i fuld højde) blev tilbygget på stue­husets facade 1927.

Hoddavej. En hodda er en side­bygning/ skur på lang­siden af et hus, hvor­over hoved­husets tag(hældning) fort­sætter.

Søndre Landevej 40 blev bygget 1775, liggende på en forkastning i terrænet, hvorved det allerede dengang var oplagt at bygge en hodda på den vestlige langvæg.

Husfred. Den græske gudinde for husfred og gæst­frihed hedder Hestia. Hestias romerske pendant hedder Vesta. Den tids Emma Gad!

Inka er dannet ud fra ejernes fornavne: Inger og Kaj på Vinkelvej 11. Navnet Inka betyder Solens søn og var et indiansk dynasti 1100-1533 med hovedstad i bjergbyen Cuzco, Peru, i 3.416 m højde over havet.
Inspirationen til husnavnet kommer fra Ingers far Helge Bechmann, der havde et sommerhus i Solrød Strand som han kaldte Hebe, der tilsvarende er navnet på den græske gudinde for ungdomskraft.

Kannikegårdsvej er såvist i udkanten af Balka-området, men på grund af, at Grundejer­foreningens hjemme­side omtaler Martin Andersen Nexø's bedste­forældre på Kannike­gårds­vej 7, har jeg valgt at inkludere den – helt ned til Poulsker­vej. Kannike­gårds­vej har navn efter Store Kannike­gård på Grånakke­vej 1.
Domkapitel er den forsamling af kanniker (præster), som er knyttet til en domkirke som råds­forsam­ling for biskop­pen, tillige har disse kanniker til opgave at sikre en værdig og høj­tidelig liturgi (arbejds­gangen i afvik­lingen af en guds­tjeneste).
Store Kannikegård (til forskel fra Lille Kannike­gård N herfor på Langedeby­vejen, og til forskel fra Kannike­gård i Vester­marie). En kanniks løn kunne bestå i at få tildelt en bonde­gård som økono­misk basis for hans kirkelige virke – foruden tiende, som tilfaldt kanniken personligt.

Grånakke er et andet ord for djævelen. Grånakke­staua er det lave, sumpede krat, som Grånakke­vej passerer nord for Store Kannike­gård, hvor man risikerede at møde troldtøj såsom spøgelses­heste og pyslinge (forbyt­tede børn).
Jomfru­skoven ligger vest for Store Kannike­gård.
Kannikegjâred (Kannike­gærdet) er en samling huse og gårde langs Stenseby­vejen, fra Grå­nakke­vej til Gade­gårds­vejen, inklusive stik­vejene (5-15, 4-22, Gade­gårds­vejen 5-7). https://www.danishfamilysearch.dk/sogn223/stednavne19232

Klinik Smil på Fyrrevej 5 tilbyder healing med lette berøringer på kraniet, hænder og fødder. 20 minutter for 300 kr.

Klynevej. En klyne er en mose­tørv (nogle gange var de over ½ meter lange – moderne maskin­opgravede klyner til sphagnum [sfagnum] er ca. 1 meter lange). Under 1. Verdens­krig skar man 800 ton klyner i Hundse­myre til opvarm­ning i komfurer og kakkel­ovne; under 2. Verdens­krig var produk­tionen 50.000 ton. Man mindes Jørgen Varnæs.
 http://www.367ture.dk/site/Hundsemyre/

Knejling (Æblestien 3) Knajling, Knajlijn (en gnalling). Ejn knajl, en tue, en ophøj­ning på marken, en lille bakke; ejn gnajl brø, en lille stump brød; ejn knajl sokker, en sukker­knald. Dvs. som husnavn: et meget lille hus.

MAN, Martin Andersen Nexø besøgte i novellen Under aaben Himmel sine bedste­forældre på Balka. I novellen beskrives, at: Bedste­forældrene boede i et smalt Hus på Balka med Udsigt tværs over Landevejen til Balka Mølle.
Bedste­forældrenes adresse ville da have været Kannike­gårdsvej 7, som dækker hele den smalle mark mellem Kannike­gårdsvej og skov­strimlen syd herfor. Skov­strimlen har adressen: Kannike­gårdsvej 7A (Googlemaps viser et brænde­skur på grunden). Langs med syd­kanten af skov­strimlen lå i øvrigt senere jern­banen.
Satellit­fotoet i Google­maps viser en tør plet i marken umid­delbart foran indkørslen til Balka Mølle, Kannike­gårdsvej 24. Denne tørre plet kunne tænkes at stamme fra traktose, men er for lille til at kunne have rummet et hus med gårdsplads. Traktosen kunne muligvis skyldes, at bøndernes vogne med korn holdt i kø her, før malingen af kornet.
En mere sand­synlig placering af bedste­forældrenes hus er over for Kannike­gårdsvej 18, Moclips, midtvejs til den smalle strimmel skov, hvor der ses en aflang mørk stribe i mulden af bredde som et smalt bindings­værkshus (med lerstampet gulv) – den mørke stribe er især tydelig på et luftfoto fra 1954. Denne placering passer fint med MANs beskrivelse, at: Bedste­mor hørte til (på) og holdt imens Øje med hvem der færdedes langt oppe paa Lande­vejen, ved Balkamølle.
Åbn www.dingeo.dk og bed om at se Kannike­gårdsvej 18 (hvis man vælger at se Kannike­gårdsvej 7 bliver interesse­området grønfarvet). Vælg: Se flere fotos, vælg foto fra 1954. Dette foto kan flyttes med klik-flyt ligesom i Google­maps. Det mørke aftryk af bedste­forældrenes hus er temmelig tydeligt. Formentlig har huset haft indgang fra stikvejen.
På et andet luftfoto på internettet ser man imidlertid et firkantet ­omrids langs med stikvejen, men netop omridset (uden mørkfarvning af mulden inde i omridset) indikerer at der har stået en moderne korn-container på stedet i en periode.

Mizpa (Granvej 7). Mizpah, hebraisk: Herren våger over mig. Oprin­delsen er Jakob og hans hustruer (Lea og Rakel) og børns flugt fra sviger­faderen Laban. Laban ind­hentede dem; de diskuterede og endte med en aftale om adskilte til­værelser; de byggede et Mizpah, vagt­tårn som symbol på deres over­ens­komst.
Mizpah er altså en freds­traktat eller et symbol på sam­hørighed mellem to adskilte mennesker (med Gud som vidne). Symbolet kan være en fin broche, eller en ring (til hver) med ordet MIZPAH, eller en gennem­brudt mønt eller hjerte (med hver sit ophæng) – og med hver sin halvdel af teksten: The Lord watch between me and thee, when we are absent one from another.

Moclips (Kannike­gårdsvej 18) er navnet på en flod, by, kommune (6,5 x 1 km) ved Stille­havet i Washington State, USA, 147 km i luftlinie VSV for Seattle.
Kom­munen havde i 2010 kun 207 indbyggere, men råder dog over en Elementary School. Moclips er i høj grad en sommerhus-kommune med én lang 6,5 km sandstrand. Bredde­graden 47,23 i Moclips strejfer Nantes i Frankrig og Innsbruck i Østrig. Bornholm ligger på bredde­grad 55, dvs. 910 km N Innsbruck.
På det lokale indianer­sprog Quinault [kwi-nårlt] kan Moclips betyde: Et sted hvortil man sender piger i puberteten (for at de kan indlære renlig­hed). En anden betydning er simpelt­hen: Et stort vandløb.

Kaptajn Packness byggede Svanebo, Frederiksvej 39.
Edgar Hjalmar Packness (født i Næstved 1883) og hans hustru Gerda (1895) boede i 1925 med deres søn Svend Estan (1925) i Doktor Abild­gaards Allé 3, Frederiks­berg, som nabo til Sankt Thomas Kirke på Rolig­heds­vej. (Peter Christian Abildgaard (1740-1801) var en anset veterinærlæge).
På syd­siden af lejligheds­komplekset er i 1. sals højde tilføjet en svævende veranda­stue (på to stolper), hvorved denne lejlig­hed har 5 værelser fordelt på 133 kvm.
I Rigsarkivets Demo­grafiske Database står Edgar Packness som 42-årig i 1925 opført som Fuld­mægtig i Privat­banken i Køben­havn. Hans ofte benyttede Kaptajn-titel stammer formentlig fra hans ungdom (fx marinen).
En lille krølle på historien: Einar Packness (1879 i Næstved - 1952 i Aalborg) var arkitekt og kongelig bygnings­inspektør. Han tegnede det nu nedbrændte Svinkløv Badehotel (1925-2016), som var Danmarks længste træhus, 10 x 60 meter (kalkuleret gen­indvielse 2019).

Poseidon (Vinkelstien 1). Den græske hav­gud blev af romerne kaldt for Neptun. Gud for under­jordiske floder og kilder, for storme og jord­skælv samt skyts­gud for fiskere.
Poseidon er en af de 12 olympiske guder (som i parentes bemærket forbindes med årets 12 måneder og 12 dyrekreds­tegn). De 12 guder inddeles i 6 gudepar: Zeus (himlen) og Hera (jorden) – Poseidon (havet) og Demeter (frugt­barhed) – Apollon (lys, lov, orden, fred, sygdom, død) og Artemis (jagt, frugt­barhed) – Ares (krig) og Aphrodite (skønhed, sex) – Hermes (sende­bud, sjæle­fører til døds­riget) og Athene (kunst, visdom, krig, fred) – Hephaistos (ild, vulkaner) og Hestia (husfred, gæst­frihed).
Poseidon var søn af Kronos og Rheia, broder til Demeter, Hades, Hestia, Zeus, Hera. Fader til Triton, Antaios, Orion, Poly­phemos; desuden med Medusa fader til Pegasos. En vogn med 2 heste fører Poseidon over bølgerne i følge med nereider og tritoner.

En rombe er et ligesidet parallellogram (Harlekin-mønster). Et vind-øje er den sprogligt oldnordiske tanke med hensyn til et vindue.

Sjibbolet (Granvej 6). Encyklo­pædien forklarer at shibbolet [sjibbolæt] (hebraisk) betyder strøm/ højvande eller kornaks.
Den uhyg­gelige historie er, at under en borger­krig mellem to Israelske stammer kontrollerede Gileadit­terne et vadested i en flod (som de selv udtalte som [sjibbolet]) og forlangte af de flygtende borger­krigs­ofre at de skulle udtale ordet for flod, før de fik lov at passere. Efraimit­terne havde slet ikke sj-lyden i deres sprog og udtalte ordet som [sibbolet]. 42.000 Efraimit­ter dræbtes på dette grundlag.
Ordbog over det Danske Sprog (ODS) forklarer yderligere, at et shibbolet betegner en ordform/ udtale­form der er karakte­ristisk for et sprog eller en dialekt. Fx: en person, der fejlfrit kan sige rødgrød med fløde er dansker, folk der siger a eller æ i stedet for jeg er fra hen­holds­vis Nørre­jylland og Sønder­jylland, folk der siger ævja eller æddja (tang) er fra hen­holds­vis Øst­bornholm og Nord­bornholm.
Den engelske tv-vært Simon Reeve beretter i sine Rejse­film om Caribien, at Den Domini­kanske Republik under præsident Rafael Trujillo, i 1937 brugte samme morderiske shibbolet-metode over for Haiti­anere.
12.000 Haiti­anere bosat i Den Domini­kanske Republik blev slagtet med macheter (men af den Domini­kanske hær) i Persille-massakren – på baggrund af det spanske shibbolet-ord perejil [päRächil] (e som i hest, rulle-r, tysk ach-lyd) persille, som var vanske­ligt for Haiti­anere at udtale, eftersom de havde haft fransk herredømme og derfor talte fransk.
Balance i tingene: I 1805 plyndrede den Haitiske hær under ledelse af general Henri Christophe byerne Santiago de los Cabal­leros og Moca i Den Domini­kanske Republik og dræbte de fleste ind­byggere, og cemente­rede dermed to århundre­ders modvilje mellem de to stater, der deler den samme ø.

Skelvej udgør skellet mellem Bodilsker sogn mod nord og Poulsker sogn mod syd. Skelvej fortstætter mod stranden som stikvej for Frederiks­vej 28 og Frederiks­vej 30. Skel­stenen mellem de to sogne står her. Skel­stenen er tilskåret i toppen som et sadeltag. Ved strandinger kunne sogne­boerne afgøre vragets tilhørs­forhold ved at sigte langs "tagryggen" på skel­stenens sadeltag.
Dog: Ved nedgravning af kloakrør netop i skel­siden af stikvejen blev skel­stenen for en del år siden flyttet nogle meter ind på matriklen til Frederiks­vej 30.

Skoler i Bodilsker og Poulsker
Skole på Degnegaard, Bodilsker, 1820-1862. Rønne­vej 48, matr. 4a.
Bodilsker Nordre Skole, 1862-1970, Plantage­vej 1, matr. 4b.
Bodilsker Søndre Skole, 1862-1959, Stenseby­vej 16, Kannike­gjâred, matr. 33f.
Bodilsker Søndre Skole, forskole: 1907-1970, Stenseby­vej 14, Kannike­gjâred, matr. 33c.
Grundtvigiansk friskole, kommunal forskole 1889-1959, Hønselunds­vejen 1, matr. 3t mfl.
Friskolen på Søndre Missions­hus, 1894-1954, Stenseby­vej 32, matr. 401.
Bodilsker Centralskole, 1959-2011, Pedersker­vejen 11, matr. 421.
Poulsker gl. Kirkeskole (1844-1910), Bækkedals­vej 2, 3730 Nexø, matr. 2b.
Poulsker Vestre Skole (1910-1962), Bækkedals­vej 9 og 11, 3730 Nexø, matr. 53k.
Poulsker Østre Skole (1881-1962), Dueodde­vej 2, Snogebæk, 3730 Nexø, matr. 19o.
Poulsker Centralskole (1962-1991), Poulsker­vej 14, 3730 Nexø, matr. 12k.

Stammen (Sandkrogen 6). Dette sommer­hus fungerede som varme­central med oliefyr for de omlig­gende nabo­som­merhuse: Roden, Toppen, Grenen, Kvisten. I 2000-nullerne blev disse (da kun fire) sommer­huse solgt enkeltvis.
www.mit-balka.dk / Gæstebogsamt ligeledes på Facebook: Balka Strand og omegn før og nu fortæller Christell Clausen, at hendes morfar og mormor Jean og Petra Nordahn ejede nogle sommer­huse på Midtvej: Os Nok, Tids­fordriv, Rodelyst, Balka Cottage, men desuden i 1942 erhvervede grundene på Sand­krogen, hvor mor­faderen senere sammen med sviger­sønnen, gartner Mogens Bjerre­gaard byggede de fem sommer­huse med fælles oliefyr.
I en årrække boede Christell Clausens moster og onkel, Dorrit og Mogens Bjerre­gaard på Frederiks­vej 35, Balka Cottage med til­hørende fungerende grønt­sags­butik (over for den da­værende købmands­butik, nu­værende Balka-Oasen på Frederiksvej 58), men flyttede til slut til Gudhjem, hvorefter Christell Clausen overtog Balka Cottage – før hun flyttede til Helsingør, og senere til Nexø.

Strandleiren (gammel stavemåde på linje med ordet: linie). Den store grund med primitive ferie­lejligheder – rundt om vore dages Strand­volden 3, Sigrids Hus – var omkranset af Vinkelvej, Boule­varden og Strand­volden, men fyldte dog ikke hele denne firkant. Lejlig­hederne indeholdt hverken elektricitet eller vand, men var meget populære alligevel.
Strandleiren ejedes af Fanny og Bendt Brandt. Læs mere under indgangen: Brandt-familien.

Tijlled (Granvej 8) bornholmsk: lofts­rummet.

Vestre Strandvej er en af de østligst belig­gende veje på Bornholm. For­klaringen er, at i gamle dage kørte vore dages kystbus nr. 7 og 8 på stræk­ningen mellem Snoge­bæk og Balka by på selve stranden, som derved fremstod som Østre Sandvej. Den nordlige tilkørsel i Balka by foregik mod S fra Boulevarden lige foran Weekend-Hytten og skråt ned til stranden - så længe Melåen ikke var for vandrig. Ellers brugtes Vestre Strandvej. Medens Vestre Strandvej var asfalteret helt ned til stranden, var tilkørslen i Snogebæk ikke engang skærver, men blot bygnings­affald med bl.a. røde mursten. Det så ikke kønt ud, men vinter­stormene ødelagde hvert år denne tilkørsel, så den skulle helst være billig at vedlige­holde. 

 

Servicemeddelelse til husnavns­forfattere

Bornholmsk genitiv (ejefald) anvender (især i sammensatte ord) ikke s som kendemærke. Fx er Lille Madsegade i Rønne allerede genitiv, ligeledes: Kjeldse Hüs og Kjølleregård. Hvis ordet i forvejen ender på s, bruges apostrof, fx: Lars' Hus [Larses Hus], dvs. på bornholmsk: Lārsa Huz.

Apostrof anvendes i øvrigt hvor der mangler bogstav(er) i et ord,
fx: ta'r i stedet for tager, eller: Slap-a' Frede.
Apostrof-tasten ( ' ) befinder sig over højre shift-tast, hvorimod
accent aigu [ægy] (en allé men flere alleer, én eneste) samt
accent grave (à jour, à propos, vis-à-vis, 3 kg à 2 kr.)
befinder sig til venstre for "slet mod venstre"-tasten.

Brug leksikon. Tjek stave­måden af fremmed­artede ord i et leksikon i stedet for at forlade sig udeluk­kende på hukom­melsen (fx græske gude­navne såsom Amfitrite).

 

Carsten B.Christensen 22.04.2022 18:39

Min fars familie havde et sommerhus på Balka, der hed Trollebo, et rødt træhus. Jeg husker desværre ikke adressen eller byggeår. Det er formegentlig revet ned.

Jan Mejding 13.03.2021 17:13

I øvrigt hed Frederiksvej 32 oprindeligt "Bjørnebo" - efter familien Bjørner, som byggede hus også i 30'erne. Lars Bjørner blev senere skoleinspektør i Kbh.

Jan Mejding 13.03.2021 17:06

Du mangler navn for Frederiksvej 30. Det hed "JØRDIGRANGU" sammensat af navnene i den familie, som byggede hus der i 1932-33. Jørre, Ditte, Gry, Anna og Gustav.

Kenn Erik Bech 05.12.2018 07:56

Men i øvrigt mener jeg at Poulsker skal staves-skrive Poulsker og ikke Povlsker. Fantastisk hjemmeside - meget flot

Kenn Erik Bech 05.12.2018 07:54

Der er en fejl i listen over navne på ejendommene. Der står, at det er Hullegård i Bodilsker(Kannikkegårdsvejen 52). Det er forkert, det er Hullegård i POULSKER

Olav Terkelsen 23.06.2017 07:26

Fin ide med husnavne på de nøjagtige adresser. Godt at nu også begge sider af Søndre Landevej samt Kannikegårdsvej er inkluderet i oversigten.

| Svar

Nyeste kommentarer

02.09 | 15:35

Hej Hvem kan jeg kontakte mhp info om havnen til lystsejlerguide, som nu opdateres. Hilsen Gitte

28.08 | 10:35

hvad med Gestapo?

22.04 | 18:39

Min fars familie havde et sommerhus på Balka, der hed Trollebo, et rødt træhus. Jeg husker desværre ikke adressen eller byggeår. Det er formegentlig revet ned.

23.02 | 16:07

ja. kontingentet er stadig 100 kr.
venlig hilsen
Kirsten Holm