Balka Badehotel > Strandhotel Balka Søbad

Historien om konsortiet og kommanditselskabet

http://www.nexoemuseum.com/poul-harild-om-balka-soslashbad.html

Se Nexø Museums fine gamle billeder af eksteriør så vel som interiør af det hedengangne Balka Badehotel.


Ekstrakt:
Omkring århundredeskiftet (1899-1900) begyndte Bornholm for alvor at kunne mærke, at turisterne havde opdaget den smukke ø. Før den tid var det mest velhavende familier eller unge studerende, der vovede sig ud på den lange og ofte besværlige rejse over Øster­søen. Turisterne foretrak Nord­landet på grund af de imponerende klippe­partier og romantikken ved Hammers­hus ruiner. Et stigende antal gæster kom fra Tyskland, og flere af de store hoteller i Allinge og Sandvig var opført med tysk kapital. Man reklamerede med dem som 'kurhoteller', fordi gæsterne havde mulighed for en promenade i den storslåede natur og for at bade i den friske Østersø.

De fine sandstrande på Sydbornholm havde dengang ikke den samme tiltrækning, som de senere har fået, og så var det jo besværligt for de nord­bornholmske turister at nå frem og tilbage på en dag, så Nexø-egnen så ikke meget til det stigende antal turister.

En kreds af forretningsfolk i Nexø ville gerne se sommer­gæster på denne kant af øen, og var klar over, at der måtte gøres en indsats. I 1908 dannede de et konsortium, der skulle stå for opførelsen af et kurhotel på Balka nord for Melåen.

I løbet af vinteren 1908-1909 opførtes hotellet, der foruden en restaurant rummede 17 gæste­værelser med 25 senge.
Pinse­dag 1909 åbnede Balka Bade­hotel med en fest for indbudte gæster. Formanden for bestyrelsen, spare­kasse­bogholder Marius Sonne, bød velkommen og udtalte de bedste ønsker for hotellets virksomhed, idet han desværre måtte indrømme, at byggeriet var blevet noget dyrere end beregnet (34.000 kr.) Overrets­sagfører Anton Munch-Petersen holdt en smuk tale for Nexø by, hvor han som barn og ung havde tilbragt så mange sommer­ferier hos familien. Der blev serveret for gæsterne på verandaen, hvorfra man havde udsigt over det nyanlagte have­anlæg med rosen­bede, mens raketter opsendtes i den lyse aften­himmel.

For mange Nexø­boere betød det en ny adspredelse at drikke søndags­efter­middags­kaffen på bade­hotellet efter en rask cykel- eller spadseretur. Der var også mulighed for at tage med toget til Hundse­myre trinbræt og så gå det sidste lille stykke vej. Særlig mange gæster indfandt sig, når det i Øst­bornholm havde været averteret, at der var lejlighed til at høre musik (klaver og violin).

Badehotellet fik efterhånden en pæn søgning, især da Bornholm i 1920'erne fik direkte for­bindelse med Kolberg (Kołobrzeg [Kowobtjek] i Polen (277 km NØ Berlin) hvortil også katamaranen Jantar sejler nu til dags i 2016 (fra Nexø)). Da steg antallet af tyske gæster, hvoraf mange kom igen år efter år. I 1930'erne udvidede man med en pavillon, men den forøgede kapacitet fik ingen rigtig glæde af, for under 2. verdens­krig blev man tvunget til at lukke, bygningerne blev ikke vedlige­holdt, og forfaldet meldte sig.

Efterhånden havde hotellets værelser ikke den standard, som tiden krævede, og gennem nogle år nøjedes man med at holde restauranten åben, og den bar også tydeligt præg af at have kendt bedre tider.

Et kommanditselskab overtog i 1971 Balka Badehotel med tilhørende grund, og de tre første blokke af det nyopførte, moderne indrettede Strandhotel Balka Søbad kunne tages i brug i maj 1972. Den gamle hotelbygning brugtes endnu i nogle år, men i efteråret 1975 fjernede bulldozerne det gamle 'kurhotel', for at der kunne skaffes plads til en ny og tids­svarende center­bygning for det moderne kompleks.

Poul Harild

Fra Østbornholm 22. maj 1985

Balka Badehotel, formentlig kort før 1. Verdenskrig. Nu med glasveranda og overdækket rundgang.


Balka Badehotels overdækkede glasveranda blev bygget nogle år efter 1909.


Selve det gamle Balka Badehotel fungerede som restaurant indtil efteråret 1975.


Balka Søbad anno 2017, med tekøkken og køleskab.


Balka Badehotel.

Konsortium >< Kommanditselskab

Fremmedordbogen siger:

Konsortium, konsortiet, konsortier (latin: consortium fællesskab, se konsorter) sammenslutning af personer eller firmaer med lige andel til afslutning af forretninger, eller en enkelt forretning.

Konsorter flertal (latin: consors, consortis som har lige andel med en anden i noget, af con- med + sors lod, del) folk af samme slags; ligesindede; bruges også i nedsættende betydning.

Kommanditselskab (fransk: commandite, fra italiensk: accomandita, se kommandere) handelsselskab hvor nogle af deltagerne kun hæfter med deres indskud (kommanditister) medens andre hæfter fuldt ud (komplementarer).

Kommandere (fransk: commander, af middelalderlatin: (600-1500) commandare (commendare) af com- med-, sam- + latin: mandare overdrage (et hverv), jævnfør mandat) have kommandoen, befale.

Kommanditist, kommanditisten, kommanditister (til kommanditselskab) ikke solidarisk ansvarlig interessent i et kommanditselskab.

Komplementar, komplementaren, komplementarer [tA'r] (fransk: complémentaire, af complément, se komplement) deltager med fuldt ansvar i et kommanditselskab (modsat kommanditist).

Komplement, komplementet, komplementer [-män't] (latin: complementum, til complere fylde, udfylde) udfyldende eller fuldstændiggørende del; stof der findes i frisk serum og som har betydning for visse biologiske reaktioner i blodet.

Interessent, interessenten, interessenter [-sän't] (tysk: Interessent, se interesse) deltager eller parthaver i et foretagende, i et interessentskab.

Interesse, erstatning, renter, fordel (latin: inter+esse), være af vigtighed, åndelig deltagelse, opmærksomhed, optagethed, stræben, tilbøjelighed, hengivelse, kærlighed; det man er optaget af, stræber efter osv.; fordel, gavn, egennytte; økonomisk deltagelse i forretningsforetagende, forretningsmæssig andel. 

Interessentskab, sammenslutning af to eller flere personer der ved kapitalindskud og/ eller arbejde virker for et fælles foretagende, især om ansvarligt eller navngivent interessentskab, hvor alle deltagere hæfter direkte og solidarisk med hele deres formue (forkortet I/S).

| Svar

Nyeste kommentarer

02.09 | 15:35

Hej Hvem kan jeg kontakte mhp info om havnen til lystsejlerguide, som nu opdateres. Hilsen Gitte

28.08 | 10:35

hvad med Gestapo?

22.04 | 18:39

Min fars familie havde et sommerhus på Balka, der hed Trollebo, et rødt træhus. Jeg husker desværre ikke adressen eller byggeår. Det er formegentlig revet ned.

23.02 | 16:07

ja. kontingentet er stadig 100 kr.
venlig hilsen
Kirsten Holm