Fra P. Berg til Fridolf

Bornholms største handelshus

Peter Berg 1817-1894, 77 år. Skipper, købmand 1851, skibs­reder i Nexø.
Bygge­center og købmands­butik i Storegade 12 = Køb­mager­gade 12 = Kvickly Nexø.

P. Berg, annonce fra 1910
Import – Eksport .
Lager af: Foderstoffer, Korn, Markfrø, Kul, Koks, Tømmer, Jern, Cement og Bygnings­artikler.
Opkøber af: Sæd, Huder og Skind, Smør, Æg og andre Landmands­produkter.
Ægpakkeri og Præserverings­anstalt, højeste Pris betales Opkøbere og Kredse paa Aars­levering. (Æg præserve­redes i kalkvand i 6-8 måneder, også kaldet kalkning).
Kolonialvarer, Konserves, Vine og Spirituosa, Tobakker og Cigarer af de bedste Kvaliteter til de billigste Priser.
Rabat pr. kontant.
P. Bergs 
daglig frisk­brændte Kaffe anbefales. Eget Brænderi. Elektrisk Drivkraft (i en tid hvor heste­trukne Landauere stadig markeds­førtes, var elektri­citet det hotteste hotte).

P. Berg, annonce i 1958
Kolonial, Isen­kram, Støbe­gods, Cement, Bygnings­artikler, Mursten, Dræn­rør, Salt­glaserede rør, Salt­glaserede svine­krybber, Analy­seret mark­frø, Kunst­gødning, Jordbrugs­kalk, Kul, Koks, Brænde, Briketter .

Strandhuset
Hans Christian Berg Munch
1872-1936, 63 år. Købmand, russisk konsul og strandings­kommissær i Nexø. Under 1. Verdens­krigs høj­konjunktur tjente han mange penge, som blandt andet blev brugt til i 1916 at bygge et sommerhus på Balka i de bedste materialer, Strandhus, Frederiksvej 64. Bygmesteren var hans fætter, Marcus Johannes Kjøller Munch, 1870-1951, 81 år.

Imidlertid var P. Berg-ejeren Hans Christian Berg Munch ikke økonomisk velfunderet, da lav­konjunk­turen efter 1. Verdenskrig satte ind. Lav­konjunk­turen for­årsagede krakket i 1922 i Land­mands­banken (den nuværende Danske Bank)  – og Hans Christian Berg Munch var samme år tvunget til at omdanne firmaet P. Berg til aktieselskab og afhænde sit sommerhus Strandhus til sin fætter, overretssagfører Anton Munch-Petersen 1875-1933, 58 år. 

Strandhus gik i arv til sønnen Johannes Julius Marcus Munch-Petersen 1916-1993, 76 år (der efter en karriere som ekspeditions­sekretær i Under­visnings­ministeriet tilbragte sine sidste år i huset Munkebo , Skrynegade 3, Snogebæk). Nu ejes Strandhuset af Snedkerforbundet under 3F.

Fridolf
I Svaneke residerede siden 1900 en anden stor­købmand: Fridolf Christensen. Han var begyndt med en blikken­slager­butik, siden 1903 i Byfogedgården, 
Borgergade 3-5 (mellem Svaneke Torv og vore dages Biblioteket). Snart solgtes imidlertid også vare­grupper inden for byggeri.

Sønnen Herman Fridolf var 1923-1989 med i ejer­kredsen af det nye aktie­selskab  P. Berg i Nexø (i årenes løb tilkom endnu flere aktie­ejere med navnet Fridolf), og overtog 1938 sin fars forretning, der nu var blevet til en engros­virksomhed med bygge­materialer. Desuden var Herman Fridolf teglværks­ejer og reder.

I 1969 fusionerede firmaet Fridolf Christensen med Bidstrups Tømmer­handel i Rønne, til Fridolf & Bidstrup A/S . En ny virk­somhed blev bygget op på Zahrt­manns­vej i Rønne, hvor der før lå et teglværk.
Sidst i 70'erne udvidedes med et bygge­center og virk­som­heden blev således også en detailvirksomhed.
I 1982 overtog
Fridolf & Bidstrup A/S bygge­materiale­firmaet Johannes Munch i Nexø, ligesom selskabet i midten af 1980'erne overtog bygge­materiale­firmaet P. Berg A/S inklusive afdelingerne i Rønne og Nexø.
Ud over forretningen på Zahrt­manns­vej i Rønne, blev der nu etableret tømmer­handel og bygge­center på Industrivej i Nexø.

Nye forretningsområder
Fridolf & Bidstrup A/S overtog 1994 Bjergmarks Bygge­center A/S i Skibby på Sjælland. 
I 2002 etableredes et 2000 kvm stort BoGrønt have­center i til­knytning til bygge­centret i Nexø og det samme skete i Skibby i 2010.
I 2003 åbnedes
Kvik-Køkkenet på Borg­mester Nielsens­vej i Rønne – et rent franchise-koncept (ene­forhand­ling) som senere hen, i 2014 rykkede sine lokaler ind under Fridolfs tag på Zahrt­manns­vej.

XL-Byg
I 2007 skiftede virksomheden navn til Fridolf A/S og datter­selskabet i Skibby kom til at hedde Bjergmark A/S.
Det skete samtidig med at  XL-Byg  blev lanceret i det indkøbs- og markeds­førings­samarbejde i  Ditas amba. , som Fridolf har været med i gennem mange år, tidligere under navnene Inpas og Råd & Dåd. 

Som resultatet af et tilende­bragt generations­skifte udgøres direktionen fra 2009 af tømmer­handler Jens Fridolf og vice­direktør Anders Sten Jørgensen. 

XL-Byg Fridolf A/S er Bornholms største privat­ejede handels­virksomhed og beskæftiger inklusive datter­selskab ca. 160 med­arbejdere.


Albertisagen
Ved læsning om likviditets­problemer i Landmands­banken i begyndelsen af 1900-tallet samler tankerne sig let om justits­minister (fra 1901) Peter Adler Alberti (1851-1932, 81 år) og hans meriter, som imidlertid foregik en hel del år før Landmands­bankens krak i 1922. 

Desuden handlede Albertisagen om jonglering med statens penge via Den Sjællandske Bondestands Sparekasse > 1968 Spare­kassen Sjælland > Spare­kassen SKS > Spare­kassen SDS > 1990 Unibank > 2000 Nordea .

Albertis under­slæb på knap 17 mio. kr. (i vore dages penge over 25 mia. kr.) over for stats­kassen kom for retten 1909-1910 og han dømtes til 8 års fængsel. Men pengene, som var blevet brugt til at lokke vælgere til partiet Venstre via kunstigt høje smør­priser, var tabt.

Som justits­minister var Alberti kompleks, idet han 1905 indførte prygle­straf for visse volds­forbry­delser, men i 1906 afkriminali­serede den offentlige prostitution (som imidlertid derefter kriminali­seredes via loven om løs­gængeri).

Det var dog stats­minister Hans Hedtoft (1903-1955, 52 år), der i 1950 gled i smørret – men det er en helt anden historie.


| Svar

Nyeste kommentarer

02.09 | 15:35

Hej Hvem kan jeg kontakte mhp info om havnen til lystsejlerguide, som nu opdateres. Hilsen Gitte

28.08 | 10:35

hvad med Gestapo?

22.04 | 18:39

Min fars familie havde et sommerhus på Balka, der hed Trollebo, et rødt træhus. Jeg husker desværre ikke adressen eller byggeår. Det er formegentlig revet ned.

23.02 | 16:07

ja. kontingentet er stadig 100 kr.
venlig hilsen
Kirsten Holm