Grundejerforeningen Balka Strand

Den nye badeplatform pr. 24. juni 2016 – den der dur. Fotograf: Bjarne Holm.

Billeder

www.balkastrand.dk 
Grundejerforeningens hjemmeside er så billig som mulig. 
Derfor kan den ikke indeholde ret mange billeder.

Derimod er Facebook en platform beregnet på netop billeder.
Balka Strand Grundejerforening BSG.
Så må man finde sig i, at billederne på Facebook står i en pærevælling.

Generalforsamling

Balka Strand Grundejerforening
GENERALFORSAMLING
onsdag før påske
13. april 2022 kl. 18.00
Folkets Hus, Hovedgaden 12, Snogebæk.

Derefter serveres smørrebrød, øl, vand.


Kontingent 100 kr. 
betales ifølge vedtægterne inden 1. marts.

Referat af Generalforsamling 2019

17. april 2019  kl. 18 i Folkets Hus i Snogebæk

 

Det meste af bestyrelsen og en suppleant mødte op i Folkets Hus kl. 17 for at gøre klar.

Der dukkede 66 personer op + 4 fra bestyrelsen + dirigenten = 71.

 

Der blev budt velkommen og Jens-Ole Dam blev valgt til dirigent som tidligere år.

Derefter fulgte formandens korte tale :

 

Årets gang på Balka :

 

Vi startede året med at konstatere at vi var 66 i alt til generalforsamlingen i 2018, og vi havde en hyggelig aften.

Strandrensningen: For en sikkerheds skyld var vi klar ved Weekendhytten den 22. juni i tilfælde af at der dukkede nogle op, der ville gå en tur og samle skrald på stranden.  Der dukkede 1  op, men der var ikke rigtig noget skrald, så vi nøjedes med at drikke kaffe.

Det var jo ikke det værste - det kom senere - - -

 

Badeplatformen blev atter lagt ud af Bjarne himself. Der var forberedt med nye kæder og sjækler om efteråret, så det skulle jo nok gå godt.

Dagen efter blev det frisk pålandsvind, efter 4  dage lå vores allesammens platform igen havareret på stranden.

Selve platformen  var fuldstændig intakt, men kæder og sjækler og stige var temmelig medtagne.

Det var vores(!) sidste forsøg.

Platformen blev trukket op på parkeringspladsen. Har ligget pænt der i vinter.

Den vil blive lagt i depot på Fyrrevej indtil et eventuelt salg - ELLER - lagt ud igen af andre frivillige  ???

Er der nogen, der melder sig ???

(Der blev FULDSTÆNDIG tyst).

I august trak vi ankre og bøjer og de sidste mange meter kæder op igen - et hårdt og meget snavset arbejde - så havbunden er sig selv igen.

 

Ellers var sommeren fantastisk her på stranden: sol og varme  og rent og lækkert vand - fuldstændig som somrene altid var i vores  barndom.

 

Melåen blev rettet ud engang i foråret og en gang i efteråret efter et par måneders regn, hvor den ikke rigtig havde noget udløb og vandet stasede op i åen - det stod helt op til broen.

Der var nogle henvendelser fra en enkelt familie, som mente at der var blevet gravet med maskiner flere gange for at lede åen ned langs klitterne. Det måtte de have misforstået.

 

Stranden er også blevet harvet, som den har plejet at blive hvert år.

 

Så har der været en enkelt henvendelse fra en familie, som synes der bliver kørt for stærkt på Vestre Strandvej og Frederiksvej.

De henvendte sig for sent til at det kunne blive et egentlig punkt på dagsordenen, men jeg lovede at det skulle blive nævnt. Det er så hermed gjort.

 

Vi har holdt i alt 2 bestyrelsesmøder, et på mail om platformen og et møde fysisk for en god måneds tid siden.

Det BEHØVER ikke at være arbejdstungt at være bestyrelsesmedlem.

 

Dette var ordene.

Hurra for Balka atter en gang.

 

PS: Jeg tog tid på talen: 2 minutter og 47 sekunder, dejlig kort, ikke? (her bemærkede dirigenten at den vist var dobbelt så lang som sidste år) det gav lidt smil.

 

Næste punkt: Kassereren fortalte om det reviderede og underskrevne regnskab.

Der var færre udgifter end sidste år og lidt større kontingent-indtægter, så der blev et lille overskud. Den tungeste post er udgifterne til generalforsamlingen.

Ingen udgifter til bestyrelsesmøder.

Regnskabet godkendtes, bare med den bemærkning, at det havde været rart at få regnskabet tilsendt sammen med indkaldelsen til GF.

Det bliver gjort til næste år.

 

Fastsættelse af kontingent til næste år.

Vedtaget at fortsætte med 100 kr. pr. år.

 

Indkomne forslag :

Det vedtages at  ordforklaring til ordet værneting (retskreds) tilføjes i vedtægterne, Paragraf 2.

 

Det vedtages at det geografiske område for  medlemskab  i Paragraf 3 udvides til:
mod nord: Nexø byskilt,
mod vest: til og med Kannikegårdsvej og Birkevej,
mod syd: Til og med Gyvelvej og Klynevej,
mod øst : indtil havet.

 

Det bekræftes at der i 2018 blev vedtaget at det årlige kontingent betales til Foreningens bankforbindelse inden 1. marts.


Det vedtages at ordlyden i Paragraf 13 gøres tidssvarende til:
De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger indføres i foreningens referat, som underskrives af dirigenten, og offentliggøres på grundejerforeningens hjemmeside.


Valg til bestyrelsen:
Kasserer Kisser Israelsen genvælges.
Bestyrelsesmedlem Torben Nørregaard genvælges.
Bestyrelsesmedlem Bjarne Holm genvælges.
1.suppleant Vibeke Munk genvælges.
2. suppleant Tommy Kielsen genvælges.

Valg af revisor:
Ole Jørgensen genvælges. 
Revisorsuppleant Grethe Gerding genvælges.


EVENTUELT:

Vibeke Munk tog det i talen omtalte fartproblem op: der var dog ingen bemærkninger til dette, men der kom atter diskussion om for megen og for tung trafik på stikvejene på grund af de mange igangværende byggeprojekter. Alle stikvejene er private og lodsejerne har pligt til at holde vejene i rimelig stand. En del af Fredriksvej er også privat.

På Klynevej var der kommet påbud fra kommunen om istandsættelse meget snart, i modsat fald vil kommunen reparere vejen og sende regningen videre til lodsejerne. Formanden lovede at tale med kommunen om en udsættelse, indtil de nuværende byggeprojekter var afsluttede.

På de andre private veje må lodsejerne selv sørge for at påtale uretmæssig færdsel overfor vognmænd og håndværkere, og om nødvendigt anmelde disse.

Ændring af færdsel på Hundsemyrevej blev bragt op, ingen konklusion. (Jeg har senere tænkt på om det var en ide at sløjfe den midterste indkørsel fra landevejen?)

Melåen blev bragt op, og den familie, som mente der var blevet gravet langs med klitterne, viste et billede frem af Melåen der slyngede sig mod syd. I forgrunden af billedet var der et lille stykke traktorspor på havsiden, men ingen spor langs den påståede gravede rende. Grundejerforeningen kender ikke til at der er blevet gravet uretmæssigt, og vil FORTSAT sørge for at der graves et lige udløb mod havet.

 

Kanin”problemet” blev taget op. Bestanden er i stor vækst igen efter at sygdom tyndede meget ud i bestanden forrige vinter. Der kan ikke skydes lige nu, men reguleringen vil blive taget op igen senere på året.

 

Herefter var der spisning og hygge, aftenen sluttede med et meget interessant foredrag af Sten Møller om De Bornholmske Jernbaner.

Der kom meget nyt frem, og fine gamle billeder af stationer og trinbræt.

 

Referent : Kirsten Holm

S T R A N D R E N S N I N G

Strandrensning
dagen før Sankt Hans Aften:

Mandag 22. juni 2020 kl. 18.30
Vi mødes ved Weekendhytten.

Benyt lejligheden til at undervise jeres børn 
i miljøbevidsthed.

Efter arbejdet er Grundejerforeningen vært
ved en kop kaffe og kage plus en bajer/sodavand 
i Weekendhytten, 
som har sæsonåbning på selve Sankt Hans Aften.

Vi ses.Pluk fra generalforsamlinger 2012-2013
Strandrensningen kom i faste rammer 2013 med start og slut i Weekend­hytten, men allerede i 2012 medvirkede Grundejer­foreningens bestyrelse plus familie og venner i en indsats med at fjerne begyndende bevoksning på selve stranden ved at trække planterne op med rode. 

Planterne havde slået rod på grund af efterladt og nærings­rig tang, som var blevet dækket af fyge­sand.
BRK afsluttede med harvning af stranden nogle dage senere.

 

Bestyrelsens 5 medlemmer

Grundejerforeningen Balka Strand

Formand: Kirsten Holm
e-mail: kirsten@balkastrand.dk

Næstformand: Torben Nørregaard
e-mail: torben@weekendhytten.dk

Bestyrelsesmedlem: Bjarne Holm
email: bjarne@balkastrand.dk

Bestyrelsesmedlem: Leif B. Hansen
email: leif.bruno@hansen.mail.dk

Kasserer: Kirsten Israelsen
e-mail: kasserer@balkastrand.dkSuppleant: Vibeke Munk

Revisor: Ole Jørgensen

Revisorsuppleant: Grete Gerding


Facebook

Kig på vores Facebookside 

Grundejerforeningens Facebookside blev oprettet 2013.
På Facebook er Grundejerforeningens navn vendt om, så at de betydningsbærende ord står først. 
Balka Strand Grundejerforening

Den historisk orienterede Facebookside:
Balka Strand og omegn før og nu er også interessant. 


Kan du forbedre hjemmesiden?

Vær så god at forbedre hjemmesidens indhold

Hvis du kan supplere med en personlig tildragelse af almen interesse.
Hvis du kan supplere med historiske eller beskrivende billeder.
Hvis du kan tilføje billedunderskrifter.
Hvis du kan supplere hjemmesidens beskrivelse.
Hvis du kan bidrage med rettelser.
Hvis du har en anden synsvinkel på hjemmesidens beskrivelse.
Hvis du kan bidrage med årstal for omtalte begivenheder.
Hvis du har en helt ny historie.
Hvis du vil bidrage med en historie om dit hus.
 
Skriv til: 
webmaster@balkastrand.dk

Webmaster, ansat uden løn

webmaster@balkastrand.dk
Olav Terkelsen

Hans Wernøe 27.10.2019 14:03

Balka Strand

Hvor svært kan det være?
En balk, er et stykke udyrket land, mellem en strand og en mose.
VH
Hans Wernøe

Lene rasmussen 17.06.2019 20:54

Bliver stranden renset for tang i år? Synes at der ligger meget

Lone B 30.04.2017 20:33

Eco Beach Camp, var helt fantastik.
Smukke telte, lækker skøn mad og super servering.
Håber på at komme der igen til sommer.

Rikke L. 30.05.2018 08:58

Savner også Eco Beach! Men de har åbenbart ikke fået tilladelse til at fortsætte - hvor er der bare ærgerligt! Det sted løftede Balka et helt andet sted hen!

Jonas Villumsen 25.12.2016 20:26

balka er vores bonus hjem. Elsker dette sted

Thomas K. 28.07.2016 03:03

Fedt med eco beach camping -og særligt med den den super café -den er vi mange som er glade for. Held og lykke.

ole Kofoed Møller 19.01.2015 19:33

jeg har siden 2006 været badevandsmåler på balka, for tv 2 og det har givet mig mange sjove oplevelser, nogle små ' skideballer" hvis vandet har været for koldt

Bent Aksel Kofoed 16.11.2014 13:51

Fotoet øverst på denne side, med de to børn, bilen og bolden på Balka Strand, har jeg bidraget med. Jeg er drengen, er 4 eller fem år, i 1951 ell 52.

Susanne Holmström 26.08.2013 13:47

Hjemkommen fra det årlige visit på Balka gennem mange år: Aldrig før har jeg set stranden så smuk, så hvid, så ren, så indbydende. Tak og tillykke med indsatsen

| Svar

Nyeste kommentarer

02.09 | 15:35

Hej Hvem kan jeg kontakte mhp info om havnen til lystsejlerguide, som nu opdateres. Hilsen Gitte

28.08 | 10:35

hvad med Gestapo?

22.04 | 18:39

Min fars familie havde et sommerhus på Balka, der hed Trollebo, et rødt træhus. Jeg husker desværre ikke adressen eller byggeår. Det er formegentlig revet ned.

23.02 | 16:07

ja. kontingentet er stadig 100 kr.
venlig hilsen
Kirsten Holm

02.09 | 15:35

Hej Hvem kan jeg kontakte mhp info om havnen til lystsejlerguide, som nu opdateres. Hilsen Gitte

28.08 | 10:35

hvad med Gestapo?

22.04 | 18:39

Min fars familie havde et sommerhus på Balka, der hed Trollebo, et rødt træhus. Jeg husker desværre ikke adressen eller byggeår. Det er formegentlig revet ned.

23.02 | 16:07

ja. kontingentet er stadig 100 kr.
venlig hilsen
Kirsten Holm